ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)

LKP „Lasy Puszczy Białowieskiej” został ustanowiony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 19 XII 1994 r. Jest jednym z 7 takich kompleksów w Polsce. Obecnie czynione są starania o zmianę nazwy LKP z „Lasy Puszczy Białowieskiej” na „Puszcza Białowieska”.Nowa nazwa adekwatniej odzwierciedla dążenie leśników do ochrony całości przyrody puszczańskiej, a nie tylko niektórych jej elementów.