ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Inne obiekty przyrodnicze

Poza parkami, rezerwatami i Siecią Natura 2000 do ciekawych obiektów przyrodniczych woj. podlaskiego zaliczamy też m. in.: obszary chronionego krajobrazu - 15 szt., użytki ekologiczne - 250 szt., zespoły przyrodniczo - krajobrazowe - 2 szt., leśne kompleksy promocyjne - 1szt., stanowiska dokumentacyjne - 1 szt i pominki przyrody - 2038 szt.