ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Obszary Chronione Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w granicach Unii Europejskiej.