ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie LGD Królewski Gościniec Podlasia

Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Kościelne, telef. (085)71-97-811, 742-81-55, e-mail: urszula.konopko@wp.pl, http://www.krolewskigosciniecpodlasia.home.pl


Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia zostało zarejestrowane 16 marca 2006 r. Swoją działalnością obejmuje obszar Gmin Dobrzyniewo Duże i Krypno, które położone są w centralnej części województwa podlaskiego.


Więcej informacji na stronach:

http://www.krolewskigosciniecpodlasia.home.pl