ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie LGD Nasza Suwalszczyzna

Suwałki, ul. Noniewicza 12a, 16-400 Suwałki, telef. (087)566 61 06, 566 74 97 ,e-mail: jarekrzany@o2.pl, drr@ares.suwalki.pl. Osoba do kontaktu Jarosław Rżany


W skład stowarzyszenia weszły gminy z terenu powiatu suwalskiego: Szypliszki,  Suwałki, Raczki, Przerośl, Jeleniewo, Filipów, Bakałarzewo.

 

Strona internetowa w trakcie opracowania.