ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie LGD N.A.R.E.W.

Łapy, ul. Gen. W. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, telef. (085) 749 99 60/61/62, kom. 0 501 704 577, e-mail: biuro@pspnarew.org.pl, chrymiuk@pspnarew.org.pl, emilia.legieta@op.pl, www.pspnarew.org.pl Osoba do kontaktu Dariusz Ochrymiuk


Partnerstwo N.A.R.E.W. powstało w oparciu o dotychczasowe doświadczenia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a siedmioma gminami , na terenie których znajduje się Narwiański Park Narodowy. Wspólne działania w ramach projektu „Lokale Agenda 21 – NAREW”, które rozpoczęły się w 2002 roku, były inspiracją do dalszej współpracy w ramach Pilotażowego Programu LEADER+.

Nasze Partnerstwo N.A.R.E.W. tworzą Partnerzy reprezentujący organizacje z trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, działające na terenie gmin: Choroszcz, Kobylin Borzymy, Łapy, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna oraz Tykocin.

Głównym celem Partnerstwa N.A.R.E.W. jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich nadnarwiańskich gmin. Realizujemy go poprzez udział w Pilotażowym Programie LEADER+ i zgodnie z jego wymogami stworzyliśmy Lokalną Grupę Działania.