ZIELONE WROTA

Szlaki turystyczne

W związku z dużym zróżnicowaniem terenu woj. podlaskiego pod względem przyrodniczym, geograficznym, narodowościowym, religijnym i kulturowym, każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.


Na terenie województwa podlaskiego wytyczonych zostało wiele tras turystycznych, począwszy od drogowych - samochodowych (które mozna przemierzyć równie dobrze rowerem czy pieszo), rowerowych (wygodnych też dla piechurów) i pieszych, poprzez szlaki wodne czy konne.

 

 

Znajdziemy tu SZLAKI SAMOCHODOWE, miedzy innymi:

 

SZLAK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO


SZLAK TATARSKI


PODLASKI SZLAK BOCIANI


KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC


SZLAK RELIGII


SZLAK CERKWI

 

 

Nie ma złej pogody ani nieodpowiedniej pory roku na uprawianie jeździectwa podążając SZLAKAMI KONNYMI, a otwarte przestrzenie, lasy czy bagna tak samo w lecie, jak w okresie jesienno -zimowym czarują urokiem niedostępnym w większości krajów europejskich. A już szczególnie zimą, z otwartą księgą zwierzęcych tropów wypisanych na śniegu, uświadamiają gościom bliskość obcowania z wilkiem, rysiem, kuną, łosiem, jeleniem i dzikiem, tu pospolitymi, choć unikającymi kontaktu z człowiekiem.

 

Biebrzański Park Narodowy udostępnił 13 km tras biegnących przez łozowiska, łąki uprawne i dzikie, różnorodne siedliskowo rasy. Oferuje też dwie stanice w leśniczówkach: Grzędy, Łosiowy Kąt. Pierwszy 5 km odcinek rozpoczynający się przy leśniczówce Grzędy może być okresowo nieprzejezdny z powodu podtopienia.

 

Nadleśnictwo Białobrzegi wytyczyło 88 km tras w zróżnicowanych leśnych i łąkowych krajobrazach urozmaiconych Kanałem Augustowskim, rzekami Nettą i Sajownicą oraz jeziorem Sajno, gdzie 400- tu metrowa przeprawa wodna pozostawia niezapomniane wrażenia na każdym wędrowcu. Większość odcinka białobrzeskiego stanowią dukty leśne na niczym nieulepszonych piaszczystych podłożach pozwalających na cwał. Niektórych przeszkód naturalnych nie usuwa się, aby zwiększyć atrakcyjność tras.

 

Na teren Nadleśnictwa Augustów można wjechać w osadzie leśnej Balinka gdzie stanicami są dwie leśniczówki. W połowie 23 km odcinka biegnącego min. przez Rezerwat Stara Ruda oraz wzdłuż jez. Studzieniczne i Kanału Augustowskiego znajduje się serce Puszczy - Sanktuarium Maryjne na wyspie we wsi Studzieniczna. Na granicy z Nadleśnictwem Płaska znajduje się kolejna stanica w leśniczówce, we wsi Czarny Bród.

 

Nadleśnictwo Płaska zaoferowało niemal 60 km tras ze wszystkimi najważniejszymi atrakcjami terenu: ciągiem jezior na trasie Kanału Augustowskiego z licznymi śluzami, w tym dwukomorową - Paniewo, malowniczą Perkuć i zrujnowaną, stanowiącą granicę państwa Kurzyniec, rzeki Czarną Hańczę i Szlamicę, liczne bindugi i miejsca widokowe. Zbiorniki wodne są tłem szlaku na każdym jego odcinku. Wiele z nich pozwala na pojenie i pławienie koni, a zjazdy po skarpach, bindug zapierają dech w piersiach. Stanica w leśniczówce pod wsią Gruszki w miejscu zapętlenia szlaku daje doskonałe warunki do wypoczynku zagończykom i wierzchowcom.

 

Mostem na Kanale Augustowskim we wsi Sucha Rzeczka szlak wchodzi do Nadleśnictwa Szczebra. Tu szczególnie można odczuć puszczańską głuszę, gdzie pośród imponujących starodrzewów przez cały dzień jazdy możemy nie spotkać człowieka. Krajobraz urozmaicają jeziora Serwy, Tobołowi, Blizno i Busznica oraz rzeka Blizna. O historycznych zaszłościach przypomina min. Uroczysko Powstańce. Stanicą całoroczną jest gospodarstwo agroturystyczne przy osadzie Podnowinka, a poza okresem zimowym baza ZHP nad Serwami koło Suchej Rzeczki.

 

Nadleśnictwo Suwałki doprowadza szlak do granic Parku Wigierskiego biegnący po ozie historycznym Augustowskim Gościńcem przez Uroczysko Zielona Karczma. Szeroki dukt pozwala na długie bezpieczne galopy.

Wigierski Park Narodowy prócz niezapomnianych krajobrazów oferuje dwie stanice przy leśniczówkach Gawarcu i Lipniaku. W najbliższym czasie zarząd Parku planuje przedłużenie szlaku i utworzenie kolejnych stanic tak, aby akwen Wigierski można było objechać dookoła. Pętla taka będzie miała ok. 70 km długości.

 

Północna część województwa - Suwalszczyzna i Pojezierze Augustowskie to raj dla miłosników SZLAKÓW WODNYCH, wiodących przez rzeki i jeziora.

Można poznać nie tylko szlak czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego, ale i Rospudy, Blizny, a wczesną wiosną nawet Szczeberki, Wołkuszanki, Szlamicy. 
             

Niezwykle interesującym, a poprzez to populranym szlakiem wodnym jest linia Kanału Augustowskiego.

- Szlak Kanału Augustowskiego - Żeglowny szlak kanału złożony jest z 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i aż 22 km jezior. Na całej trasie kanału znajdują się liczne stannice wodne, które stanowią bazę dla przepływających tam spływów. Łączy Biebrzę z Niemnem, zasilany jest przez wody Czarnej Hańczy oraz Rozpudy; jego długość wynosi 102 km, z czego 80 km znajduje się w Polsce. Od wschodniej granicy państwa kanał biegnie w kierunku zachodnim do Augustowa, a następnie do połączenia z Biebrzą we wsi Dębowo. Na szlaku Kanału Augustowskiego znajduje się 12 jezior: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda, Sajno.

 

Inne, szlaki, równie atrakcyjne i licznie uczęszczane przez turystów to:


- Szlak Czarnej Hańczy - spławny odcinek Czarnej Hańczy, wynosi (łącznie z jeziorem Wigry) około 60 km; kilka kilometrów poniżej Wigier Czarna Hańcza wpływa na obszar Puszczy Augustowskiej; rzeka łączy się z Kanałem Augustowskim we wsi Rygol;

 

- Szlak Rospudy i Blizny - długość tego szlaku, licząc od przesmyku między jeziorem Czarnym i Filipowskim do jeziora Rospuda, wynosi 65 km; rzeka Rospuda przepływa przez 9 jezior: Czarne, Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrąge, Bolesty; boczny szlak o długości 23 km stanowi rzeka Blizna;

 

- Szlak Biebrzy - począwszy od Lipska w górnym biegu rzeki, poprzez północny, środkowy i południowy basen, aż do ujścia do Narwii w okolicy Wizny.

 

- Szlak Narwii - górny odcinek rzeki biorący poczatek w Zalewie Siemianówka nie jest zbyt popularny ze względu na trudne warunki i zmienny poziom wód. Począwszy od Narwiańskiego Parku Narodowego zwanego "Polską Amazonią" Narew wije się malowniczymi meandrami aż do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, a spływ tą trasą stanowi niezapomniane przeżycie.

 

 Jedną z atrakcji SZLAKÓW WODNYCH są rejsy statkami Żeglugi Augustowskiej. Biuro żeglugi znajduje się nad samą rzeką Nettą przy ulicy 29 Listpada 7.

Żegluga Augustowska jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw żeglugowych w Polsce, obsługujących przewozy pasażerskie. Z jej usług korzysta w sezonie turystycznym około 50 tysięcy pasażerów.

Specyfiką pracy Żeglugi Augustowskiej jest sezonowość. Statki pływają po żeglownych trasach pół roku. Organizuje się rejsy specjalne, nocne oraz imprezy rozrywkowe. Na statkach Żeglugi Augustowskiej odbywają się też wesela i różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe. Dla bardziej zamożnych klientów na statku „Serwy” przygotowano wydzielone miejsce, zwane przez wielu „kajutą milionerów”, jest to specjalna kabina o podwyższonym standardzie na 5-7 osób. Innowację tę wprowadzono na życzenie niektórych klientów. Z kajuty tej korzystają głównie biznesmeni, którzy w czasie rejsu podziwiają przyrodę i jednocześnie dyskutują o swoich interesach. Statek Serwy jest znakomitym miejscem na podpisywanie kontraktów.

Na statkach Żeglugi Augustowskiej pływało już wiele znanych i sławnych osobistości, największym jednak zaszczytem było goszczenie na augustowskich jednostkach żeglownych Ojca Świętego w 1999 roku
Głównym szlakiem żeglugowym białej floty jest Kanał Augustowski- XIX-wieczny zabytek polskiej myśli hydrotechnicznej. Łączy on wszystkie większe jeziora augustowskie. Tworzy w ten sposób atrakcyjny szlak wodny wykorzystywany nie tylko przez żeglugę pasażerską, ale również przez miłośników kajakarstwa. Więcej informacji na stronach www.zeglugaaugustowska.pl

 

(Opracowano na podstawie www.augustow.pl)