ZIELONE WROTA

Fundacja na Wsi

Fundacja na Wsi - Europejskie Centrum Promocji Kultury, Sztuki i Ochrony Przyrody Kurpi i Podlasia. Warszawa, ul. Dobra 13/5, 00-384 Warszawa, fax (022) 6254328, e-mail: fundacjanawsi@fundacjanawsi.org, www.fundacjanawsi.org


Cele Fundacji:

 

1) Działalność na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania i kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych, a także na rzecz rozwijania współczesnej kultury i sztuki regionów Kurpi i Podlasia.

2) Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób ze środowisk wiejskich regionów Kurpi i Podlasia.

3) Realizowanie zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania

i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych,

umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.

5) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

6) Działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.