ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

Siedlce, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce, telef./fax (025) 6326715, e-mail: sgpirn@bug.pl, www.bug.pl


Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich to największe stowarzyszenie gmin, powiatów i regionów działające w obszarze nadbużańskim i obejmujące znaczną część tzw. ściany wschodniej Polski. Powstało w 1999 roku jako organizacja zrzeszająca samorządy związane z obszarem nadbużańskim w celu wspierania idei samorządności i rozwoju zrównoważonego wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. W skład stowarzyszenia wchodzi 12 powiatów, 45 miast i gmin oraz województwa samorządowe: Mazowieckie, Lubelskie i Podlaskie.

W ramach dostępnych środków stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru. Wspiera również liczne nowe inicjatywy edukacyjne (ścieżki dydaktyczne, konkursy). Jest inicjatorem i organizatorem corocznych, kilkudniowych spływów kajakowych i gondolowych po rzece Bug oraz licznych imprez kulturalno- sportowych i turystycznych. Przygotowało i oznakowało Nadbużański Szlak Rowerowy liczący 420 km. W przyszłości będzie stanowił część szlaku międzynarodowego EURO-VELO, zachód - wschód.

Pierwszym wspólnym działaniem było opracowanie programu inwestycji ekologicznych skierowanego do funduszu przedakcesyjnego ISPA. Program ochrony środowiska naturalnego "Nadbużańska Strefa Ekologiczna".

Jako priorytetowe traktuje działania na rzecz poszukiwania możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii dających również pewne perspektywy dla rynku pracy i poprawę stanu środowiska. Tym tematom poświęcona była Międzynarodowa Konferencja w Warszawie - "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi" w 2001 roku. W jej trakcie szeroka dyskusja nt.: biomasy, biopaliw, ogoniw paliwowych. Uczestnikami byli eksperci z 9 państw, przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki zainteresowani wdrażaniem alternatywnej energii. Konsekwencją spotkania były warsztaty w Broku nt.: "Technologie ogniw paliwowych i bioenergia."

Najbliższe działania SGPiRN to m.in.: "Program wykorzystania biomasy" oraz "Program Rozwoju Zrównoważonego Doliny Bugu". Projekt wieloletni, z udziałem samorządów z Ukrainy i Białorusi dotyczyć będzie "Możliwości rozwoju współpracy przygranicznej".

W najbliższym czasie stowarzyszenie chce zawrzeć porozumienie z naszymi wschodnimi partnerami i rozpocząć współpracę w oparciu o konkretne projekty przedsięwzięć przygranicznych.