ZIELONE WROTA

Szlak Światowida

Szlak o długości 20 km, znaki zielone, łączy Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym.


Wycieczkę rozpoczynamy w Białymstoku (dzielnica Starosielce) ze skrzyżowania ulic: Elewatorskiej i Popiełuszki. Następnie wyruszamy w kierunku zachodnim i opuszczamy miasto. Po przejechaniu ok. 2 km mijamy wieś Krupniki i most na rzece Horodniance. Poruszamy się drogą asfaltową. Z lewej strony mijamy wieś Barszczewo, z prawej rozciąga się panorama miasta Choroszcz z malowniczo położonym zespołem poklasztornym Dominikanów.Jadąc dalej po lewej stronie, nieopodal drogi dostrzegamy pomnik Powstańcow Styczniowych 1863 roku. Miejsce to znajdujące się w obrębie granic miasta Choroszcz, nazywane jest przez mieszkańców „Szubienicą”. Na wzgórzu, pod lasem, wzniesiono pomnik upamiętniający stracenie 11 powstańców, wzniesiony w roku 1989, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Tuż obok bieleją symboliczne krzyże brzozowe. U podnóża, na skarpie widnieje godło powstańcze a nieopodal miejsce na ognisko. Jako ciekawostkę należy podać, że stając w centralnej części kręgu ogniskowego i kierując wzrok w stronę wieży kościoła w Choroszczy widzimy dokładnie pokrywający się z kopułą świątyni maszt stacji przekaźnikowej w Krynicach. Kontynuując podróż dojeżdżamy do skrzyżowania z Obwodnicą Narwiańskiego Parku Narodowego (oznakowanie kolorem niebieskim) oraz mijamy po lewej stronie, będący nieco na uboczu, głaz narzutowy, nazywany „Kamieniem Powstańczym”. Następnie przecinamy oznakowany kolorem niebieskim Szlak Włókniarzy i dojeżdżamy do Babiej Góry, grądu, (z dużym prawdopodobieństwem było to miejsce kultu Światowida (X w.). Na szczycie wzniesienia znajduje się drewniana replika posągu Światowida (replika ze Zbrucza) oraz symboliczny cmentarz wojskowy z roku 1915. Schodząc ze wzgórza jedziemy dalej. Należy zwrócić uwagę na zachowane w doskonałym stanie przepusty wodne, wykonane z ciosów kamiennych. Przepusty są typowym przykładem XIX wiecznego budownictwa drogowego. Po lewej stronie mijamy Górę Ogrodową, najwyższe wzniesienie w rejonie NPN (161 m n.p.m). Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg Pańki, Rogowo, Konowały. Po lewej stronie, na skraju wsi Konowały widoczny neogotycki kościół parafialny a po stronie przeciwnej, panorama wsi Rogowo. Ostatnią mijaną wsią jest Kruszewo. Ciekawostka! Wieś posiada herb nadany 19 lutego 2000 r. (Słupy Giedymina na czerwonym polu z hełmem rycerskim zwieńczonym złotą, książęcą koroną z pióropuszem. Tarczę herbową zdobią lambry. Jest to pierwszy herb wiejski nadany w III RP). Z drogi obserwujemy ruiny wiatraka holenderskiego z roku 1936 oraz przydrożną kapliczkę pochodzącą z wieku XVIII. W tym miejscu kończy się droga asfaltowa. Poruszając się dalej wjeżdżamy na groblę, która kończy się przyczółkiem mostowym, nazywanym „Zerwanym Mostem”. Stąd możemy obserwować rozlewiska Narwi oraz widoczną siedzibę Narwiańskiego Parku Narodowego z piękną wieżą widokową. Wśród bagien i rozlewisk znajduje się reduta obronna „Koziołek” pochodząca z czasów „Potopu Szwedzkiego”.


 


Aby nie dublować drogi powrotnej, do Białegostoku możemy dotrzeć „Szlakiem Nadnarwiańskim”, przez Kruszewo, Topilec, Niewolnicę (ok. 30 km). Drugi wariant drogi powrotnej to trasa w kierunku wsi Pańki, („Szlak Nadnarwiański”), następnie Szlakiem Zygmunta Glogera przez Rogowo, Ruszczany, Choroszcz, Sienkiewicze do Białegostoku. (ok. 20 km.).
Życzymy wielu miłych wrażeń.
Opracował: Tomasz Szlagowski Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej „Światowid” w Choroszczy