ZIELONE WROTA

Związek Komunalny Biebrza

Suchowola, pl. Kościuszki 5. Adres do korespondencji ul. Gen. Sulika 3, 16-200 Dąbrowa Białostocka, telef./fax (085) 7120505, e-mail: zkb@op.pl


Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli zrzesza 14 gmin woj. podlaskiego w powiatach: monieckim, sokólskim i augustowskim. Wszystkie gminy położone są w makroregionie Kotliny Biebrzy, gdzie znajdują się największe w Polsce i jedyne w Środkowej Europie kompleksy torfowisk.

Związek Komunalny Biebrza powstał w celu realizacji współpracy międzygminnej w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz racjonalnej eksploatacji środowiska naturalnego Dorzecza Biebrzy.

Więcej na stronie www.biebrza-leader.pl/zkb/