ZIELONE WROTA

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.

15-102 Białystok
ul. Kombatantów 4
tel. 085  65-39-593 , 67-510-22
e-mail: astwa@astwa.pl
www.astwa.pl

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej dynamicznych firm zajmujących się wywozem, transportem i utylizacją odpadów w województwie podlaskim.
Od 1992r. stale poszerza zakres usług jak również obejmuje swoimi usługami nowe tereny. W ciągu tak krótkiego czasu wypracowała około 40% udział w rynku i nawiązała współpracę z pięćdziesięcioma gminami województwa Podlaskiego.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" świadczy usługi w zakresie:

 • wywozu odpadów,
 • wywozu odpadów niebezpiecznych,
 • wywózazbestu i materiałów zawierających azbest,
 • selektywnej zbiórki odpadów,
 • letnie oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,
 • zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,
 • wynajmu pomieszczeń.

"ASTWA" posiada zezwolenia na transport 476 kodów odpadów.

Grupy najczęściej odbieranych odpadów:

 •  komunalne - stałe i ciekłe,
 • gruz i odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,
 • niebezpieczne (azbest, świetlówki, odpady medyczne itp.),
 • spożywcze (odpady stołówkowe, poprodukcyjne, przeterminowane),
 • elektroniczne (sprzęt komputerowy, biurowy, materiały eksploatacyjne itd.),
 • przemysłowe,
 • odpady do recyklingu (plastik, makulatura, szkło, złom itp.).


Usługi dodatkowe:

 • usługi letniego i zimowego oczyszczania placów, ulic i dróg,
 • wynajem pomieszczeń, placów i magazynów.