ZIELONE WROTA

Naturalne tynkowanie i wzornictwo

Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Naural Plastering and Finishing" ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa dla beneficjentów: osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. wielkopolskiego.


Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnego programu szkoleniowego „Twórca tynków glinianych”, który był wypracowany w 2007 r. w m/narodowym partnerstwie w ramach programu Leonardo da Vinci i jest skierowany do nauczycieli, uczących się i do rzemieślników (zarówno mężczyzn, jak i kobiet).

Projekt składa się w trzech faz. W fazie I prowadzone będą badania nad programem szkoleniowym z zakresu tynkowania gliną i materiałami naturalnymi (wapno, gips, etc.). Przeanalizowane zostaną możlwości wykorzystania szkoleń w miejscach, gdzie kształceni są beneficjenci.  W II fazie odbędzie się testowanie założeń i produktów finalnych projektu. Ostania faza będzie objowała upowszechnianie produktów projektu podczas spotkań, konferencji i targów.

VERNUM - LIDER PROJEKTU
W projekcie specjaliści z firmy Vernum koordynują i administrują, a także są odpowiedzialni za tworzenie produktu finalnego.

Partnerami są:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"
Stowarzyszenie "Wędrowni Architekci"
FAL e.V. z Niemiec (Stowarzyszenie Promujące Dobry Sposób Życia)

Strona internetowa projektu www.naturalnetynkowanie.pl