ZIELONE WROTA

"Recykling" - miesięcznik ekologiczny

Czasopismo "Recykling" poświęcone jest pozyskiwaniu i przerobie surowców wtórnych, zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów.


Ogólnopolski miesięcznik "Recykling" przedstawia fachowe opracowania na temat pozyskiwania i przerobu surowców wtórnych, zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

 

Stałe działy: Kalendarium, Wokół odpadów, Recykling odpadów, Wywiad, Prawo, Technologie, Ekologistyka, Recykling na świecie, Reportaż, Spektrum oraz Edukacja ekologiczna.

 

Wydawnictwo ABRYS działa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wydaje specjalistyczne miesięczniki: „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czystą Energię”, „Wodociągi-Kanalizację” i „Zieleń Miejską” oraz rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”.

 

Odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, administracja centralna, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, zakłady sprzątania i oczyszczania, składowiska odpadów, organizacje odzysku, inspektoraty ochrony środowiska, sanepidy, fundusze ochrony środowiska, oddziały BOŚ, uczelnie, szkoły, instytuty, biblioteki, firmy branżowe.


 

Adres redakcji:

ABRYS  Sp. z o.o.

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

 

 tel.: 0-61/655 81 42 fax: 0-61/655 81 01


e-mail: recykling@abrys.pl
www: www.abrys.pl, www.komunalny.pl