ZIELONE WROTA

Czytelnia ekologiczna Stowarzyszenia "Agro-Group"

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


Ze względu na posiadanie pojedynczych egzemplarzy wydawnictw, nie są one  wypożyczane na zewnatrz lecz są nieodpłatnie udostępniane w siedzibie Stowarzyszenia "Agro-Group" przy ul. Ciepłej 19 A w Białymstoku (mapka dojazdu na stronie www.agro-group.org).

Wszystkie publikacje są skatalogowane - spis jest dostępny w internecie na stronach:
http://www.agro-group.org/biblioteka/

Zasoby zostały uporządkowane w kategoriach:

- ALBUMY
- EDUKACJA EKOLOGICZNA, METODYKA
- EKOLOGIA OGÓLNA, BIOLOGIA, BOTANIKA
- EKOROZWÓJ
- ENERGIA ODNAWIALNA I ALTERNATYWNA
- FILOZOFIA, POLITYKA, ETYKA
- GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GLACJOLOGIA
- LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA
- OCHRONA POWIETRZA, HAŁAS
- OCHRONA PRZYRODY, PARKI NARODOWE
- OCHRONA ŚRODOWISKA, PODRĘCZNIKI
- OCHRONA WÓD, ŚCIEKI
- ODPADY
- POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
- ROCZNIKI, OPRACOWANIA STATYSTYCZNE
- ROLNICTWO EKOLOGICZNE
- TURYSTYKA
- ZARZĄDZANIE I EKONOMIA ŚRODOWISKA
- ZDROWIE
- REGIONALIZM
- UNIA EUROPEJSKA

Szanujemy prawa autorskie - nie zezwalamy na kopiowanie udostępnianych wydawnictw.