ZIELONE WROTA

Miesięcznik "Dzikie Życie"

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


"Dzikie Życie" jest wydawnictwem stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, znanego z wielu radykalnych i skutecznych akcji w obronie Ziemi.

Redakcji przyświeca hasło: "Ani kroku dalej w niszczeniu dzikiej przyrody".

 

Na łamach pisma redakcja opisuje problemy niszczenia i ochrony przyrody w Polsce, krytykuje konformizm urzędników państwowych, chciwość sektora biznesowego, marazm i apatyczność tzw. ruchu ekologicznego, jako przyczyny postępującego niszczenia najcenniejszych miejsc przyrodniczych. Pismo opisuje wszystkie kontrowersyjne tematy, których unikają inne media ekologiczne.


Więcej informacji w internecie:

http://www.pracownia.org.pl/dz/