ZIELONE WROTA

Filipów

Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego, sąsiaduje z gminami: Bakałarzewo, Raczki, Przerośl, Suwałki oraz gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kowale Oleckie, Olecko, Gołdap, Dubeninki.


Walory przyrodnicze:
• OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - DOLINA ROSPUDY - Powstał w 1998 r. w celu ochrony i zachowania doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych. To miejsce występowania wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin (jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie stanowisko miodokwiatu krzyżowego) oraz zwierząt.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=847&id_powiatu=12&id_gminy=84&id_kategorii=1&id_podkategorii=

 

Walory kulturowe:


Filipów:
• Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - świątynia zbudowana w 1839 r. w stylu klasycystycznym, z drewnianą dzwonnicą. Znajduje się na wzgórzu, przy rynku. Wewnątrz, w ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku.
• Układ urbanistyczny - rozplanowanie przestrzenne z XVI w.
• Kaplica cmentarna - z lat 1841-42.
• Zabytkowa zabudowa - domy z połowy XIX wieku na rynku (nr 3 i 25).


Mieruniszki:
• Ruiny kościoła ewangelickiego – z XVII wieku.
• Park dworski.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=12&id_gminy=85

 

Historia:
Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku, gdy na nadanych bojarom, braciom Szembelon terenach powstała wieś Szembelowo, która wraz z wsią Dowspuda utworzyły miasto Filipów. Akt lokacji na prawie magdeburskim wystawił 8 września 1570 r. w Warszawie król Zygmunt August. Miasto otrzymało herb Rak.
Więcej informacji na stronie: http://filipow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=36


Atrakcje gminy:


Imprezy:


Styczeń:
• Dzień Seniora - Dzień Babci i Dziadka
• Bal charytatywny


Luty:
• Walentynki - wieczór poezji miłosnej


Marzec:
• Konkurs ze znajomości powiedzeń i przysłów
• Dzień Kobiet
• "Idzie wiosna - Topienie Marzanny"
• Konkurs "Wielkanocne inspiracje"
• "Malowane jaja" - zajęcia dla dzieci


Kwiecień:
• Wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawła II


Maj:
• Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• "Matko Ty nauczyłaś mnie kochać Polskę"
• "Serce Matki" - wieczór poetycko muzyczny z okazji "Dnia Matki"


Czerwiec:
• Dzień Dziecka
• Rajd rowerowy
• "Wiła Wianki" - impreza ludowa


Lipiec:
• Piknik Rodzinny
• Turniej sportowy o puchar Wójta Gminy Filipów


Sierpień:
• "Festyn Piosenki Biesiadnej"
• "Kolory lata" - zjęcia plastyczne na powietrzu
• "Zioła leczą" - pogadanka wraz z przygotowaniem zielnika


Wrzesień:
• Dożynki Gminne i Parafialne
• konkurs plastyczny "Idzie jesień"


Październik:
• Spotkanie zespołów ludowych
• "Gobelin i krzyżyki" – konkurs


Listopad:
• Rocznica Odzyskania Niepodległości


Grudzień:
• Mikołajki
• Spotkanie przy "Szopce Betlejemskiej"
• Spotkanie opłatkowe "Wigilia Pokoleń"
Więcej informacji na stronie: http://filipow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=46

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie (kwatery agroturystyczne):
• Beata Zagórska, ul. Jordyka 2
• Jan Pryczkowski, Filipów II/24C
• Bogusława Frukacz, Rospuda 10
• Barbara Orchowska, Filipów, ul .Wólczańska 28
• Zdzisław Kosiorek, Czarne 16
• Ryszard Iwanicki, Wólka 19
• Mirosław Malinowski, Wólka 34
• Robert Grzeszczyk,  Filipów Trzeci 16
Więcej informacji na stronie: http://filipow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=53

 

Szlaki turystyczne:
• J. Czarne - Filipów - J. Garbaś - J. Sumowo - Dowspuda - Święte Miejsce - Augustów - 71,5 km.
• Kolor żółty - Filipów - Okszanka - Białowoda - Rezerwat Cmentarzysko Jaćwingów.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=12&id_gminy=85

 

Dojazd:
Mapa dojazdu na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=woj.+Podlaskie,+Filip%F3w&Submit=Szukaj&long=22.6592192&lat=54.1367168&type=1&scale=7

 

Adres Urzędu Gminy:
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: sekretariat@filipow.pl

 

Strona internetowa:
http://filipow.pl/