ZIELONE WROTA

Szypliszki

Gmina Szypliszki położona jest w północnej części Suwalszczyzny w bezpośrednim sąsiedztwie Litwy. Zajmuje powierzchnię 156 km2 tj 15 656 ha w tym: 256 ha stanowią wody płynące (jeziora i rzeki), 2092 ha pokrywają lasy. W skład gminy wchodzi 50 wsi sołeckich, w których zamieszkuje 4 200 mieszkańców. Administracyjnie przynależy do powiatu suwalskiego ,woj. Podlaskie.


Walory przyrodnicze:
Gmina Szypliszki ,tak jak cała Suwalszczyzna, znajduje się na terenie ukształtowanym przez lodowiec. Niezwykłe piękno krajobrazu, urokliwe jeziora, rzeki i lasy, czyste powietrze, brak przemysłu oraz wielowiekowa tradycja ukształtowały charakter i styl życia mieszkańców gminy. Na terenie gminy znajdują się jedne z najpiękniejszych jezior Suwalszczyzny tj. jez. Szelment Wielki i Mały Jez. Ingiel, wszystkich na terenie gminy jest 8. Przez gminę przepływają dwie rzeki: Szelmentka -uchodząca do Szeszupy oraz Wiatrołuża uchodząca do jez. Pierty. Kilka wsi południowej części gminy znajduje się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otulinie.
Więcej informacji na stronie: http://www.niemen.org.pl/gminy/szypliszki/turystyka.php

 

Walory kulturowe:
Jegliniec
• Grodzisko - pozostałości potężnego grodu jednego z plemion wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Usypane zostało w najwyższym punkcie wzgórza moreny czołowej. Umocnione jest wysokimi i stromymi wałami, na kształt ściętego stożka. Prowadzono tam badania archeologiczne w celu odtworzenia wyglądu warowni w różnych okresach.

 

Historia:
Przed tysiącem lat ziemie dzisiejszej gminy Szypliszki jak i całej Suwalszczyzny, zamieszkiwali Jaćwingowie - lud należący do bałtyjskiej grupy językowej. Po całkowitym wyniszczeniu Jaćwingów przez Zakon Krzyżacki w 1283 roku ziemie te były kilkakrotnie dzielone pomiędzy Krzyżaków i Wielkie Księstwo Litewskie i ostatecznie przeszły w ręce Litwinów.
Więcej informacji na stronie: http://www.niemen.org.pl/gminy/szypliszki/historia.php

 

Infrastruktura turystyczna:


Szlaki turystyczne:
• Kolor czerwony - Rutka-Tartak - Becejły - Zaboryszki - Puńsk - Oszkinie - Wesołowo - Somolany - Klejwy - Babańce - Sejny.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=911&id_powiatu=12&id_gminy=89&id_kategorii=3&id_podkategorii=2


Noclegi:
• Pokoje Gościnne u Piotra i Zofii - Krzywólka 28, 16-411 Szypliszki
• Grażyna i Leszek Kuczyńscy -  Przejma Wielka 2,16-411Szypliszki
Więcej informacji na stronie:  http://www.suwalszczyzna.com.pl/miejsca/dane_m/szypliszki.htm

 

Dojazd:
Sieć drogowa: przez gminę przebiega odcinek drogi krajowej Nr 8 do przejścia granicznego w Budzisku. Drogi wojewódzkie są w średnim stanie. Natomiast powiatowe i gminne, z uwagi na rodzaj nawierzchni-wymagają systematycznych napraw.


Adres Urzędu Gminy:
Szypliszki, ul.Suwalska 21
centrala Urzędu Gminy (087)5681084,
(087)5681085, fax (087)5681023,
e-mail: ug _szypliszki@pro.onet.pl

 

Strona internetowa:
http://www.niemen.org.pl/gminy/szypliszki/index.php