ZIELONE WROTA

Jeleniewo

Gmina Jeleniewo znajduje się w północno - wschodniej części województwa podlaskiego, powiatu ziemskiego suwalskiego, w odległości 12 km od Suwałk, 25 km od granicy z Litwą i 50 km od granicy z Rosją. Obejmuje powierzchnię 132 km2. Liczy 33 sołectwa i 799 gospodarstw. Gmina położona jest w Mazursko-Podlaskim regionie klimatycznym gdzie temperatury powietrza należą do najniższych w kraju i średnio rocznie wynoszą 6-7 stopni Celsjusza. Długość okresu bezprzymrozkowego wynosi 120 dni.


Walory przyrodnicze:
Około 70% gminy położone jest w obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej. Znajduje się tu wiele cennych obiektów przyrodniczych, występują rezerwaty przyrody tj.: Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą, Głazowisko Łopuchowskie oraz projektowane Głazowisko Rutka. Wody zajmują powierzchnię 6,5 km2, na terenie gminy występuje duże skupisko jezior i rzek. Możemy tu wymienić: najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, jezioro Szurpiły leżące u podnóża starego grodziska jaćwieskiego, jezioro Szelment Wielki o pow. 354 ha, rzeki Czarna Hańcza, Szeszupa, Jacznówka.

 

Walory kulturowe:


Jeleniewo
Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p. w. Najświętszego Serca Jezusowego: kościół drewniany z 1878 r., cztery kapliczki wraz z murem z drugiej połowy XIX w., dzwonnica drewniana z początku XX w.
Cmentarz rzymskokatolicki z XIX w.
Cmentarz żydowski z XVIII w.


Czajewszczyzna
Grodzisko pradziejowe i wczesnośredniowieczne
Gródek refugialny z wczesnego średniowiecza
Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu wędrówek ludu


Rutka
Cmentarz wojenny z I wojny światowej
Dom z XIX w.


Szurpiły
Osada wczesnośredniowieczna
Dom lata 20 - te XX w.
Cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego i wędrówek ludów
Osada wielokulturowa
Trzy kopce strażnicze lub kurhany o nieokreślonej chronologii


Wodziłki
Drewniana molenna staroobrzędowców
Zagroda, lata 20 - te XX w.
Osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza
Cmentarz staroobrzędowców, XIX w.


Kazinierówka
Osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza


Turtul
Dom młynarza, lata 20 - te XX w.


Udziejek
Dom z drugiej połowy XIX w.
Młyn wodny, XIX / XX w.
Spichlerz drewniany z drugiej połowy XIX w.


Żywa Woda
Osada wczesnośredniowieczna
W miejscowości Jeleniewo znajduje się drewniany kościół z 1878 r. w jego wnętrzu - cenne obrazy i rzeźby z XVIII w. dzwonnica drewniana z XX w. cmentarz rzymsko-katolicki z zabytkowymi nagrobkami i XIX - wieczne krzyże żeliwne oraz cmentarz żydowski odnowiony w latach 90. W miejscowości Rutka znajduje się cmentarz z I wojny światowej, a w Wodziłkach zwiedzić można molennę staroobrzędowców i cmentarz prawosławny. Na terenie gminy można również zobaczyć interesujące przykłady starego budownictwa z XX w. we wsiach: Rutka, Szurpiły, Udziejek, Wodziłki. W miejscowości Szurpiły znajduje się cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego i wędrówek ludu.

 

Infrastruktura turystyczna:

 

Punkty widokowe:

Góra Krzemieniucha - 289 m.n.p.m.
Góra Cisowa - 256 m.n.p.m.
Góra Jesionowa - 252 m.n.p.m.
Góra Zamkowa - 228 m.n.p.m.
Turtul - widok na dolinę Czarnej Hańczy
Rutka - widok na Zagłębienie Szeszupy


Ośrodki wypoczynkowe:

Baza edukacyjno - noclegowa w Turtulu tel. ( 087 ) 569-18-01
Ośrodek ,,POLGEOL" w Szeszupce tel. ( 087 ) 568-30-40
Dom wypoczynkowy ,,RELAX" w Jeleniewie tel. ( 087 ) 568-30-31
Ośrodek ,,ALTON" w Jeleniewie tel. ( 087 ) 568-30-95


Kwatery Agroturystyczne:

Całoroczne:
Bachanowo - T.R. Kwaterscy
Błaskowizna - T.I. Andruczyk
Błaskowizna - T. Słowikowski
Gulbieniszki - H.M. Banaszewscy
Sidory - K.E. Sienkiewicz
Sidory - K.J. Sienkiewicz

Sezonowe:
Sidory - J.M. Kalinowscy
Sidory - T.J. Bagan
Bachanowo - J. Wnukowska
Sidory - E.J. Orchowscy
Szurpiły - G.M. Mackiewicz
Szurpiły - E.J. Mikielscy
Rutka - H.A. Kułakowscy

 

Schroniska młodzieżowe:

Szkoła Podstawowa w Jeleniewie, tel. 568-30-29
Szkoła Podstawowa w Bachanowie, tel. 569-17-69
Szkoła Podstawowa w Udziejku, tel. 568-30-95

 

Pola namiotowe: 
W miejscowości Kazimierówka
W miejscowości Bachanowo

 

Szlaki turystyczne: 
-znaki zielone-
Prudziszki - Jeleniewo - Jeglówek - Udziejek - Łopuchowo - 18 km
-znaki niebieskie-
Prudziszki - Leszczewo - Przejma Wielka - Gulbieniszki - Góra Cisowa - Wodziłki - Błaskowizna - 24 km
-znaki żółte-
Leszczewo - Sidory - 15 km
Malesowizna - Turtul - Szeszupka - Głazowisko Rutka - Szurpiły - Targowisko - Góra Zamkowa - Jeglówek - Sidorówka - 9 km
-znaki czerwone-
Prudziszki - Żywa Woda - Podwysokie Jeleniewskie - Wodziłki - Łopuchowo - 19 km
-znaki czarne-
Wodziłki - Góra Zamkowa - 3 km
Błaskowizna - Łopuchowo - 4 km
Udziejek - Gulbieniszki - 4 km

Ścieżki poznawcze
niebieskie ,,Na Górę Zamkową"
Szurpiły - Szurpiły - 7 km
zielone ,,Dolina Czarnej Hańczy"
Turtul - Bachanowo - 3,5 km
Trasy rowerowe
Trasa nr 1 wokół jeziora Hańcza
Trasa nr 2 na Górę Zamkową
Trasa nr 3 do Góry Cisowej

 

Infrastruktura paraturystyczna:
Poczta Polska tel. 087 568-30-20

Gabinet stomatologiczny tel. 087 568-30-55

Gabinet lekarski tel. 087 568-30-56

 

Dojazd:

- możliwy dojazd Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP)
- możliwy dojazd Państwową Komunikacją Samochodową (PKS)
- możliwy dojazd drogami krajowymi nr 655 z Suwałk

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy w Jeleniewie
16-404 Jeleniewo
Tel. (0-87)568-30-22
E-mail: jeleniewo@poczta.onet.pl

 

Strona internetowa gminy:
http://niemen.org.pl/gminy/jeleniewo/index.htm