ZIELONE WROTA

Bakałarzewo

Bakałarzewo to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. Siedziba gminy to miasto Bakałarzewo. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim. Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 3087 osób.


Walory przyrodnicze:

Rzeźba terenu.
Obszar gminy jest bardzo urozmaicony pod względem geomorfologicznym. Na zachodzie teren posiada charakter wysoczyzny morenowej falistej z licznymi formami wytopiskowymi (zagłębieniami) po bryłach martwego lodu. Występują tutaj także pagórki kemowe. Maksymalne wzniesienie terenu w tej części gminy dochodzi do około 198,6 m n.p.m. Deniwelacje terenu osiągają tu wartość rzędu 15-20 m. Wschodnia część gminy położona jest w obrębie mikroregionu określanego jako Pagórki Przebrodzkie. Jest to typowa wysoczyzna moreny dennej z występującymi pojedynczymi formami moren czołowych. Maksymalne wzniesienie terenu wynosi 219,0 m n.p.m., minimalne około 149,6 m n.p.m.

 

Warunki wodne.
Na terenie Gminy Bakałarzewo podstawowymi elementami wód powierzchniowych są wody płynące: rzeka Rospuda i rzeka Skazdubka. Ponadto należy zaliczyć tu wody jezior położonych zarówno powyżej, jak i poniżej osady. Rzeki płynące w swoich górnych biegach poprzez zlewnie rolnicze toczą wody należące do I -II klasy czystości.
Jeziora - Sumowo, Głębokie, Siekierowo, Okrągłe, Skazdubek są zaliczane wg badań PIOŚ do II klasy czystości wód. Są to spływy powierzchniowe z pól i gruntów ornych.

Więcej informacji na stronie:  http://www.bakalarzewo.pl/

 

Historia:

Pierwsze wzmianki o Bakałarzewie pochodzą z roku 1514, kiedy to król Zygmunt Stary nadał Mikołajowi Michnowiczowi marszałkowi litewskiemu zwanemu "Bakałarzem" część puszczy nad rzeką Dowspudą (obecnie Rospudą). Dowspudę Mikołaja, od tytułu naukowego "bakałarz" zaczęto nazywać Dowspudą Bakałarzowską potem zaś Bakałarzewem. Miasteczko Bakałarzewo jako ośrodek dóbr ziemskich powstało w XVI wieku. Na mapach z 1578 - 1580 zaznaczone jest jako Bakalarowo.

Więcej informacji na stronie: http://www.bakalarzewo.pl/


Atrakcje gminy:

Niemieckie schrony (bojowe i bierne) w okolicy Bakałarzewa stanowiły część zespołu umocnień biegnących wzdłuż dawnej granicy z Prusami. Hitlerowcy przystąpili do ich budowy, wiedząc, że wojna z ZSRR była już tylko kwestią czasu. Umiejscowienie jednego z punktów oporu w Bakałarzewie wynikało z faktu, iż tędy biegła najkrótsza droga z Suwałk do Olecka.
Nie ma więcej atrakcji? Może jakieś przyrodnicze?

Więcej informacji na stronie: http://www.bakalarzewo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=75

 

Infrastruktura turystyczna:

Agroturystyka Helena i Henryk Kolis ul. Filipowska 4  tel. (087) 569-40-60                      kom. 500-873-354
Więcej informacji na stronie: http://www.bakalarzewo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=55


Infrastruktura paraturystyczna:

Posterunek Policji w Bakałarzewie
ul. Rynek 11
16-423 Bakałarzewo
tel. 87 5694007


Adres Urzędu Gminy:
URZĄD GMINY BAKAŁARZEWO
ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
tel. (087) 569-40-23, 569-40-24, 569-40-26
fax (087) 569-43-08
e-mail: urzad@bakalarzewo.pl
e-mail: bakalarzewo@gminy.pl


Strona internetowa:

http://www.bakalarzewo.pl/