ZIELONE WROTA

IV nabór wniosków do Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA / Tacis CBC 2004-2006

W związku z ogłoszonym w dniu 19 marca 2007 r. IV naborem wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA / Tacis CBC 2004-2006, zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców.


 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina
INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004 – 2006 Priorytetu 1 oraz działania 2.1 można odnaleśc na stronie internetowej:


Ogłoszenie o naborze wnisków

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Wyszyńskiego 1) w sali nr 115 o godz. 10:00. Zgłoszenia proszę przesyłać e-mailem na adres michal.szczepura@umwp-podlasie.pl do dnia 11 kwietnia.

 

Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006

Program szkolenia


1. Wprowadzenie  10.00 - 11.45

a) Priorytety i działania Programu, typy projektów, partnerstwo w projekcie
b) tryb i harmonogram rozpatrywania wniosku
c) ocena formalna i techniczna
d)  wybór projektów przez Komitet Sterujący

2. Przerwa na kawę 11.45 - 12.00

3. Wniosek o dofinansowanie projektu i jego załączniki 12.00 - 13.30

a) omówienie formularza wniosku na IV nabór
b) wymagane załączniki do wniosku
c) omówienie podręczników i instrukcji

4. Przerwa na posiłek 13.30 - 14.00

5. Wniosek o dofinansowanie projektu i jego załączniki (cd.) 14.00 - 15.00

d) omówienie formularza wniosku na IV nabór
e) wymagane załączniki do wniosku
f) omówienie podręczników i instrukcji

6. Pytania i wnioski 15.00 – 16.00