ZIELONE WROTA

Kalendarium składania wniosków do NFOŚiGW

Kalendarium składania wniosków


Terminy składnia wniosków o dofinansowanie

 

PROGRAM 5.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
i
PROGRAM 5.2. Wspieranie działań w zakresie zwiększania lesistości kraju i ochrony zasobów leśnych

1. wnioski złożone do 31 stycznia 2007 r. będą umieszczone na liście rankingowej w terminie
    do 1 marca 2007 r.,
2. wnioski złożone do 30 kwietnia 2007 r. będą umieszczone na liście rankingowej w terminie
    do 31 maja 2007 r.,
3. wnioski złożone do 31 lipca 2007 r. będą umieszczone na liście rankingowej w terminie
    do 1 września 2007 r.,
4. wnioski złożone po 31 lipca 2007 r. będą umieszczone na liście rankingowej w terminie
    do 30 września 2007 r.

 

PROGRAM 5.3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

 -  do 28 lutego 2007·r.
 -  do 15 kwietnia 2007 r.
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą:
-   do 15 kwietnia 2007 r.
-   do 31 maja 2007

 

PROGRAM 5.4. Wspieranie edukacji dla zrónoważonego rozwoju

 -  do 28 lutego 2007·r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w I połowie roku 2007
        /z wyłączeniem kategorii I i II konkursu prasowego (zadanie 5.4.6)/
-   do 15 kwietnia 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w II połowie roku 2007 w tym dla kategorii I konkursu prasowego (zadanie 5.4.6), nadal z wyłączeniem kategorii II konkursu prasowego

UWAGA!!!!
 Wnioski dla zadania 5.4.6 (prasa) przyjmowane są do rozpatrzenia tylko raz do roku w terminie do 28 lutego 2007 r. /kategoria I - do 15 kwietnia 2007r./
 Konkurs dla przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania 5.4.6 (prasa) -Kategoria II, ogłaszany jest raz na dwa lata - szczegółowe informacje podano w pkt V "Szczegółowe kryteria dostępu i kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach zadania 5.4.6"
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą:
-  do 15 kwietnia 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w I połowie roku 2007 /z wyłączeniem kategorii I konkursu prasowego/
- do 31 maja 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w II połowie roku 2007 oraz wniosków kategorii I konkursu prasowego.

 

PROGRAM 5.5. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

 - do 28 lutego 2007·r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w I połowie roku 2007
 - do 15 kwietnia 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w II połowie roku 2007
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą:
 - do 15 kwietnia 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w I połowie roku 2007
 - do 31 maja 2007 r. dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w II połowie roku 2007

 

PROGRAM 5.6. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

do 31 marca 2007 r.

 

 Wnioski  o dofinansowanie dla przedsięwzięć dla pozostałych programów można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dowolnym terminie. Dotychczas obowiązujące sesje rozpatrywania wniosków zostały zastąpione listą rankingową aktualizowaną raz na dwa miesiące.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kancelaria NFOŚiGW czynna jest w godzinach: 8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Szczegóły na stronie www.nfosigw.gov.pl