ZIELONE WROTA

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych.


Osiągane przez Polskę wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem utworzenia na poczatku lat dziewięćdziesiatych skutecznie funkcjonującego, zintegrowanego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu stanowią:

- fundusze ekologiczne,

- fundacje i programy pomocowe,

- banki,

- lesing,

- fundusze inwestycyjne.

System finansowania ochrony środowiska uzupełniają środki pochodzące z budżetu centralnego, z budżetów samorzadów oraz z pomocy zagranicznej.

Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli sie na:

- zobowiązania kapitałowe

- kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.