ZIELONE WROTA

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Kolonia Kuryły 3 16-100 Sokółka tel. 085 711 20 49 e-mail kuryly@poczta.onet.pl lub na stronach www: psa.org.pl , www: agroturystyka.pl


Podlaskie  Stowarzyszenie Agroturystyczne  powstałe w 1996 roku jako organizacja zrzeszająca rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z terenu województwa podlaskiego. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 • pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług agroturystycznych
 • podejmowanie działań i inicjatyw społecznych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, ekologicznych służących rozwojowi obszarów wiejskich, zwłaszcza przez turystykę,
 • wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 • współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego i  dziedzictwa kulturowego,

Cele realizowane są poprzez:

 • propagowanie idei agroturystyki,
 • szkolenie usługodawców i organizatorów turystyki,
 • współpraca z rządowymi, samorządowymi, gospodarczymi, naukowymi  i społecznymi jednostkami zainteresowanymi rozwojem turystyki,
 • prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej,
 • organizowanie kursów, wykładów, konferencji , zjazdów, i wystaw poświęconych turystyce wiejskiej, zajęć z edukacji ekologicznej,
 • inicjowanie rozwiązań organizacyjno – prawnych zmierzających do poprawy stanu rolnictwa, turystyki, ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
 • wspieranie podnoszenia standardów w agroturystyce i pomoc w kategoryzacji bazy noclegowej.

Członkami stowarzyszenia są osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne:

 1. Bezdziel Mirosława  -  Studzianki
 2. Bielawska Ewa -  Wierobie
 3. Borecka Dorota -  Supraśl
 4. Bogdanowicz  Dżenneta -  Kruszyniany
 5. Brzozowska Anna -  Studzianki
 6. Deoniziak Anna -  Borki
 7. Dębrowski Ryszard -  Supraśl
 8. Furmakiewicz Grzegorz - Łapicze
 9. Giza Kazimierz -  Zabiele
 10. Góralczuk Nina -  Dubno
 11. Kisielewski Jarosław -  Białowieża
 12. Kowalczuk Tomasz -  Rudka
 13. Kochańska Jolanta  -   Jasionówka
 14. Kundzicz Wiesław -  Kundzicze
 15. Kirpsza Teresa -  Ostrówek
 16. Łupiński Stanisław -  Wólka Waniewska
 17. Łojewska Mirosława -  Białystok
 18. Marszałek Marek -  Łapicze
 19. Paczusko Joanna -  Zawyki
 20. Pezowicz Halina -  Zucielec
 21. Popławski Waldemar  -  Głęboczek
 22. Puciłowska Ewa -  Puciłki
 23. Puciłowska Joanna  -  Czarna Wieś Kościelna
 24. Rawa Tadeusz -  Budne
 25. Rogało Edward -  Dolistowo
 26. Sawicka  Halina -  Rudawka
 27. Szczęsna Joanna  -   Dolistowo Stare
 28. Wilczewska Mirosława -  Gugny
 29. Wiśniewski Eugeniusz  -  Kuryły
 30. Zaniewska Grażyna -  Malawicze Gorne
 31. Ziemkowska Katarzyna -  Kruszyniany

Zarząd stowarzyszenia:


Eugeniusz Wiśniewski - prezes
Dorota Borecka - wiceprezes
Mirosława Łojewska - skarbnik
Marek Marszałek  -   członek zarządu
Bezdziel Mirosława - członek zarządu
Puciłowska Ewa - członek zarządu.

 

Informacje o stowarzyszeniu i kwaterach agroturystycznych można otrzymać :
Pod adresem  kolonia Kuryły 3 16-100 Sokółka tel. 085 711 20 49
kuryly@poczta.onet.pl  lub na stronach www.psa.org.pl, www.agroturystyka.pl