ZIELONE WROTA

Oczyszczalnie Ogrodowe - Ogrody dla Czystej Wody®

Ogrody dla Czystej Wody®


Oczyszczalnie ogrodowe to rodzaj oczyszczalni roślinnych (hydrobotanicznych), których zasada działania opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów oczyszczania wody zachodzących w systemach mokradłowych. Oczyszczalnie ogrodowe konstruowane są w formie złoża żwirowego o podpowierzchniowym przepływie poziomym. Cechy odróżniające oczyszczalnię ogrodową od powszechnie stosowanych oczyszczalni to przede wszystkim specjalna kompozycja roślin, którą obsadzone jest złoże żwirowe, dostosowana do jakości ścieków, lokalnych warunków klimatycznych, a także upodobań użytkownika. Oprócz wysokich walorów estetycznych, zróżnicowana roślinność w oczyszczalni ogrodowej przynosi dodatkowe korzyści, takie jak: zwiększona skuteczność oczyszczania ścieków wynikająca z różnorodności systemów korzeniowych oraz większa odporność różnogatunkowej kompozycji na czynniki zewnętrzne. Inne cechy szczególne oczyszczalni ogrodowej to m.in. specjalna konstrukcja i sposób wypełnienia poletka oraz szczególny układ elementów doprowadzających i odprowadzających ścieki.

Najprostszy system oczyszczania ścieków w oczyszczalni ogrodowej składa się z osadnika gnilnego z zainstalowanym specjalnym filtrem usuwającym większe części stale, poletka wypełnionego żwirem odpowiedniej wielkosci i obsadzonego róznymi gatunkami roślin oraz studzienki kontrolnej. Po przeprowadzeniu testu na szczelność, poletko wypełnia się żwirem i sadzi się rośliny. Od tego momentu system jest gotowy do pracy.


Gwarancja: 15 lat; dodatkowo: szkolenia oraz doradztwo techniczne

 

 

Producent:

Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat, Institute of Ecotechnics (Polska, Wielka Brytania)

Uherce Mineralne - Kostryn 285,
38-600 Lesko
Tel. 0 601 91 29 65
Tel/fax 012 422 22 64
o
ffice@carpathians.pl
www.carpathians.pl