ZIELONE WROTA

Ciechanowiec (pow. wysokomazowiecki)

To małe, pięciotysięczne miasto położone nad rzeką Nurzec ma niezwykle bogatą historię. Słynie jednak przede wszystkim dzięki nazwisku księdza Jana Krzysztofa Kluka, mieszkającego i tworzącego w nim osiemnastowiecznego wybitnego przyrodnika, którego liczne dzieła są do dziś przedmiotem badań naukowców z różnych dziedzin. Znane w całej Polsce jest również Muzeum Rolnictwa i Skansen w Ciechanowcu.


Miasto otrzymało prawa miejskie około 1430 r., ale już wiele wieków wcześniej tereny te zamieszkiwały ludy prasłowiańskie. W średniowieczu istniał tu gród warowny, ale największy rozkwit miasta przypada na wiek XVIII. Kolejne wojny i odbudowy miasta zatarły nieco jego charakter, jednak do dziś zachował się zabytkowy układ przestrzenny miasta oraz najważniejsze jego zabytki: zespół kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy z 1739 r. składający się z: kościoła, 2 dzwonnic, 2 kostnic, plebanii z roku 1887. Oprócz tego warto obejrzeć: kapliczkę w ogrodzeniu plebani z XIX w., cerkiew prawosławną p.w. Wniebowstąpienia z 1864, dawną synagogę z końca XIX w., cmentarz rzym.-kat, 1 poł. XIX.

Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i Skansen w Ciechanowcu.

 

Więcej informacji: www.ciechanowiec.pl