ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Białystok, ul. Świętojańska 22/1, 15-082 Białystok, www.pracownia.org.pl, pracowniab-stok@o2.pl.


Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym dla każdego, kto chce stanąć w obronie przyrody - zwierząt, roślin i naturalnego środowiska. Stanowimy organizację społeczną, powstałą oddolnie, niezależną od instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Naszymi członkami są osoby pełnoletnie, w różnym wieku, z Polski i innych krajów. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami ekologicznymi o podobnych celach, takimi jak: Lesoochranárske Zoskupenie VLK, International Wolf Federation, Native Forest Network, Taiga Rescue Network, Earth First!, Rainforest Information Centre, WWF, Greenpeace. W swojej działalności odwołujemy się do założeń filozofii ekologii głębokiej - nazwanej tak przez profesora Arne Naessa - "filozofii odrzucającej dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata".
Celami PNRWI są zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego. PNRWI realizuje swoje cele poprzez: 

  • propagowanie filozofii głębokiej ekologii;
  • prowadzanie licznych kampanii w obronie dzikiej przyrody;
  • prowadzenie Centrum Interwencji Przyrodniczej;
  • organizowanie wykładów, prelekcji, pokazów filmowych, ekspozycji;
  • uczestnictwo w seminariach;
  • wydawanie książek dotyczących problemów ochrony dzikiej przyrody;
  • wydawanie miesięcznika Dzikie Życie poświęconego obronie dzikiej przyrody; 
  • prowadzenie warsztatów edukacyjnych , organizację rytuałów i ceremonii, pozwalających uczestnikom na wyrażenie swoich związków z całym życiem planety.