ZIELONE WROTA

Twierdza Osowiec

Największy i najważniejszy zabytkowy obiekt Biebrzańskiego Parku Narodowego, twiedza zbudowana na rozkaz carski pod koniec XIX wieku, doskonale wykorzystująca obronne walory bagien biebrzańskich.


 

Do twierdzy prowadzi legendarna “Carska Droga”, zwana także "Carskim Traktem" - usypana wśród bagien na rozkaz cara grobla-droga, łącząca dwie ważne strategicznie fortece broniące zachodnich granic imperium rosyjskiego – Twierdzę Osowiec i Forty w Łomży. Droga ta, sztucznie dzieląca tereny bagienne, jest częstym miejscem przechodzenia zwierzyny (także łosi). 

 

Zbudowana w latach 1882-92 Twierdza Osowiec stanowiła jeden z najnowocześniejszych bastionów obronno-zaporowych XIX-wiecznej Europy. Wzniesiona została w celu obrony przed ewentualnym atakiem wojsk niemieckich z Prus Wschodnich. W skład systemu wchodzą cztery forty: Centralny I, Zarzeczny II, Szwedzki III, Nowy IV. Podczas I wojny światowej przez prawie rok pozostała niezdobyta mimo najwymyślniejszch metod bojowych stosowanych przez wojska niemieckie włącznie z użyciem dział typu “Gruba Berta”. Zaatakowana wreszcie przy użyciu gazów bojowych, straciła prawie 2 tysiące obrońców, ale poległo również wielu żołnierzy niemieckich. Jej obrona przeszła do historii. Podczas II wojny światowej stąd właśnie wyruszyło 720 żołnierzy kapitana Władysława Raginisa do bohaterskiej obrony odcinka Wizna.  Dzięki staraniom Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego w Forcie I zostało utworzone muzeum historyczne.

 

Osowiec ma swoją historię o duchach i Czarną Damę. Jak legenda głosi, przywędrowała tu ona aż z Petersburga i po dzień dzisiejszy błąka się podziemiach i ruinach Twierdzy. Twierdza Osowiec, położona wśród bagien i otoczona fosą, nigdy nie została zdobyta przez najeźdźców, pomimo wielu intensywnych ataków.

 

Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne 

Twierdza Osowiec ,

19 – 110 Goniądz ,

tel. 085 716 22 69,

tel. 085 716 31 74