ZIELONE WROTA

Galeria Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

15-062 Białystok, ul. Warszawska 25, tel. (0-85) 732-77-29


Galeria i siedziba Towarzystwa, które skupia artystów amatorów, organizuje różne spotkania autorskie, plenery, zajęcia warsztatowe. Inicjuje różne działania dotyczące upowszechniania sztuk plastycznych. W Galerii prezentowane są prace członków Towarzystwa oraz ich gości, a także organizowane są warsztaty.