ZIELONE WROTA

Wybór operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

4 grudnia 2006 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009).


W wyniku postępowania wyłoniono dwóch operatorów: Fundację Fundusz Współpracy, która będzie zarządzać obszarem Demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz firmę consultingową Ecorys Polska, która będzie wdrażać pozostałe dwa obszary: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz Wyrównanie szans i integracja społeczna.

 

W chwili obecnej obaj operatorzy oficjalnie wnioskują do darczyńców o przyznanie środków finansowych w ramach ww. Funduszu. Po zakończeniu oceny wniosków złożonych przez operatorów, państwa - darczyńcy podejmą decyzję o uruchomieniu Funduszu, co prawdopodobnie nastąpi w I kwartale 2007 roku.