ZIELONE WROTA

Drugi nabór wniosków do MF EOG i MN

Ogłoszono rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu


 

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasił rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 176 895 000 euro. Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia 2007 r. i będzie trwać do 16 kwietnia 2007 r.

Z tego naboru wyłączone jest aplikowanie o środki na wsparcie projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej (priorytet Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii), na które nabór został zamknięty w 2005 r.

Dla trzech następujących priorytetów: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast oraz Badania naukowe, niniejszy nabór jest ostatnim naborem wniosków w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Aktualny formularz aplikacyjny z dokumentami towarzyszącymi oraz obowiązujące w naborze 2007 r. listy załączników do wniosku są dostępne na stronie www.eog.gov.pl w dziale "Dokumenty".