ZIELONE WROTA

Suwalski Park Krajobrazowy - kraina wyrzeźbiona przez lodowiec

Kto był tutaj choć raz, dobrze rozumie skąd wzięło się określenie „Suwalszczyzna – kraina jak baśń”. Polodowcowy krajobraz z doliną rzeki Szeszupy, licznymi głazami narzutowymi i oczkami jeziorek to tylko część atrakcji widocznych z Cisowej Góry, najwyższego punktu parku.


 

 

Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy Park Krajobrazowy w Polsce w celu ochrony unikalnego krajobrazu polodowcowego Suwalszczyzny. Położony jest w północnej części województwa podlaskiego, obejmuje dolinę rzeki Szeszupy, tereny otaczające najgłębsze w Polsce Jezioro Hańcza oraz fragment doliny rzecznej Czarnej Hańczy.
Charakterystyczny krajobraz polodowcowy Parku to przede wszystkim duże zróżnicowanie terenu na małej powierzchni, co objawia się wieloma wzgórzami o stromych zboczach z licznymi oczkami wodnymi w obniżeniach oraz rynnowymi, podłużnymi jeziorami o nieregularnym kształcie. Efektowną panoramę krajobrazową można podziwiać z najwyższego punktu - Cisowej Góry. Kolejnym ciekawym  punktem widokowym jest „Pan Tadeusz” w Smolnikach, u podnóża któego kręcił swój znany film Andrzej Wajda.
Bogactwo świata zwierząt Parku tworzy fauna wodna z tak egzotycznymi gatunkami ryb jak wypławek alpejski żyjący w wodach Czarnej Hańczy, rzadki kumak nizinny, amfibie – traszki oraz liczna gromada płazów i gadów w towarzystwie ponad 130 przedstawicieli ptaków.
Park posiada bogatą infrastrukturę turystyczną. Przecinają się tu liczne szlaki  piesze i rowerowe, również narciarskie.

 

 

Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna – Turtul
16-404 Jeleniewo
tel. 087 569 18 01
www.spk.org.pl