ZIELONE WROTA

Białowieża i Białowieski Park Narodowy - Kraina żubra

Białowieski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych obiektów na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To tu, w jedynej w Europie puszczy pierwotnej odtworzono hodowlę żubrów. Można je zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym, wraz z ich krewniakami żubroniami oraz innymi zwierzętami.Do Białowieży przyjeżdża się głównie dla jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Niezwykłym przeżyciem jest zagłębienie się w otchłani pierwotnej puszczy w strefie ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Jednak miejscowość ma oprócz tego wiele ciekawych miejsc godnych zobaczenia, przede wszystkim kompozycję parku pałacowego ze stawami i groblą, na której znajduje się najstarszy obiekt w Białowieży - pomnik z piaskowca mówiący o efektach polowania królewskiego odbytego w Puszczy w roku 1752. Na miejscu dawnego pałacu carów Rosji z końca XIX w. znajduje się obecnie bydynek dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego z nowoczesnym Muzeum Przyrodniczo-Leśnym. W parku zachowało się też kilka budynków z dawnego założenia pałacowego, m.in. brama wjazdowa oraz, wcześniejszy, Dworek Gubernatora Grodzieńskiego z 1845 r.

 

Jedna z niewielu pozostałości

po pałacu carskim w Białowieży

Dworek Gubernatora Grodzieńskiego w Białowieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Białowieży warto zwiedzić też cerkiew pw. św. Mikołaja z unikatowym porcelanowym ikonostasem, kościół św. Teresy, odrestaurowany zabytkowy budynek dawnego dworca kolejowego Białowieża Towarowa, w której mieści się stylowa Restauracja Carska. 

Lista zabytków Białowieży ...

 

Wyjechawszy nieco poza miejscowość mamy okazję zwiedzić skansen budownictwa drewnianego, także tzw. Miejsce Mocy ze śladami dawnego kultu, przejść się szlakami "Żebra Żubra" i "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich". A w międzyczasie oddychać głęboko puszczańskim powietrzem i napawać oczy krajobrazem.

 

Jedno z majestatycznych drzew

na Szlaku Dębów Królewskich

 

 

 

www.powiat.hajnowka.pl
www.bpn.com.pl