ZIELONE WROTA

Drohiczyn - gród koronacyjny i pierwsza stolica Podlasia

Nie każdy wie, iż Drohiczyn jest jednym z czterech miast o tradycji grodów koronacyjnych w Polsce. Najstarszym jest oczywiście Gniezno, ale Kraków jest dopiero na trzecim miejscu, wyprzedza go właśnie Drohiczyn, dziś - senna miejscowość nad Bugiem, a niegdyś - prężny ośrodek handlowy, siedziba sądów ziemskich i grodzkich, stolica województwa i ważna placówka Komisji Edukacji Narodowej.


Drohiczyn powstał najpóźniej w XI wieku i założony został przez osadników ruskich. Najdobitniejszymi dowodami znaczenia handlowego miasta były znalezione w ubiegłym wieku (liczone w tysiącach) plomby ołowiane, którymi oznaczane były towary handlowe. Od XII w. władza nad Drohiczynem przechodziła z rąk ruskich, do mazowieckich, aż wreszcie w litewskie. W 1253 r. koronował się tu na jedynego króla w historii Rusi książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, prawnuk Bolesława Krzywoustego.

Prawa miejskie Drohiczyn otrzymał w roku 1498. XV i XVI stulecie były okresem największego rozwoju miasta, do czego przyczyniło się jego położenie na skrzyżowaniu szlaków kupieckich. Aż do rozbiorów Polski Drohiczyn był bardzo ważnym ośrodkiem handlu i kupiectwa. Od 1520 do 1795 pełnił funkcję stolicy nowoutworzonego województwa podlaskiego.

Po zniszczeniach potopu szwedzkiego rozwój miasta został zahamowany, ale dzięki sprowadzeniu do miasta jezuitów zaczęło ono swoje "drugie życie" jako ośrodek kształcenia młodzieży szlacheckiej. Znaczenie miasta przekreśliły jednak zabory.

Piękno miasteczka, odnowione zabytki i wspaniałe widoki na Bug nadają Drohiczynowi niepowtarzalny urok. Jego malownicze krajobrazy były wykorzystywane w plenerach polskich filmów: "Kronika wypadków miłosnych", "Nad Niemnem", "Panny z Wilka", "Siostra Faustyna".

 

Główne zabytki Drohiczyna: katedra p.w. Trójcy Przenajświętszej z klasztorem jezuitów, zespół klasztorny franciszkanów, barokowy zespół klasztorny benedyktynek, cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy, Góra Zamkowa - miejsce bezcennych wykopalisk współczesnych archeologów


www.drohiczyn.pl