ZIELONE WROTA

Ośrodek Wigierskiego Parku Narodowego

W budynku dyrekcji WPN znajduje się wystawa przyrodnicza, licznie odwiedzana przez uczniów lokalnych szkół i turystów. Obok, przy siedzibie Obwodu Ochronnego Krzywe, od czerwca 2001 roku udostępniona została do zwiedzania wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia". Oferowanych jest szereg działań edukacyjnych.


 

 

Działalność edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego przyjmuje bardzo zróżnicowane formy obejmując przygotowanie Parku do zwiedzania, działalność oświatową (pogadanki, pokazy przeźroczy, projekcje filmów etc.), prowadzenie zajęć "zielonej szkoły", przewodnictwo, publikowanie materiałów informacyjnych, upowszechnianie wiedzy o Parku poprzez kwartalnik WPN-u "Wigry", wydawnictwa elektroniczne, etc.


W budynku dyrekcji WPN znajduje się wystawa przyrodnicza, licznie odwiedzana przez uczniów lokalnych szkół i turystów. Obok, przy siedzibie Obwodu Ochronnego Krzywe, od czerwca 2001 roku udostępniona została do zwiedzania wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia".


Istotnym elementem w działalności Parku jest przygotowywanie i udostępnianie do zwiedzania ścieżek edukacyjnych. Obecnie czynnych jest 5 ścieżek:

- "Las" i "Suchary" wytyczone w pobliżu siedziby dyrekcji Parku w Krzywem,

- "Płazy" niedaleko wsi Rosochaty Róg,

- "Jeziora" w rejonie Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry,

- "Puszcza" koło Wysokiego Mostu.

 

Na trasach ścieżek umieszczone zostały kładki, wieże obserwacyjne, tablice informacyjne i miejsca odpoczynku


Zwiedzanie ścieżek ułatwiają opublikowane przez Park materiały informacyjne lub bezpośrednio przewodnicy WPN.


Bardzo ważną rolę w działalności szkoleniowej Parku odgrywa tymczasowy Ośrodek Edukacji Środowiskowej WPN.

Ośrodek ten, składający się z obiektów użytkowanych wyłącznie w ciepłej porze roku, położony jest w lesie nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry - w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego, projektowanego Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego. Do czasu zrealizowania projektu budowy ORZ dotychczasowa, skromna baza edukacyjna umożliwiać będzie przeprowadzanie części zaplanowanych dla przyszłego Ośrodka programu szkoleń, zajęć terenowych i laboratoryjnych.


Więcej - http://www.wigry.win.pl/eduk.htm