ZIELONE WROTA

Ośrodek Narwiańskiego Parku Narodowego

Ośrodek edukacyjny przy Dyrekcji NPN w Kurowie oferuje: - Ekspozycje przyrodnicze. - Wystawy czasowe. - Ścieżkę przyrodniczą „Kładka wśród bagien” 1 k. - Ścieżkę przyrodniczą „Park przydworski w Kurowie” - 800 m. - Wieżę widokową. - Wyporzyczalnię kajaków. - Zajęcia dydaktyczne.


 

 

Ogólnym celem edukacji ekologicznej w Narwiańskim Parku Narodowym jest przygotowanie do zwiedzania Parku poprzez propagowanie wiedzy na temat ochrony przyrody i poznawanie zjawisk w niej zachodzących, a także uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla istnienia Parku poprzez zapoznanie z działalnością parku, celami ochrony przyrody, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

 

Adresatami zadań są przede wszystkim: społeczność lokalna, turyści indywidualni i grupy zorganizowane, uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół.

 

Działania te są realizowane za pomocą czynnych i biernych metod edukacji.

 

Bierna edukacja ekologiczna:

- ekspozycja przyrodnicza (wystawy stałe i czasowe),
- działalność wydawnicza,
- ścieżki przyrodnicze.

 

Aktywna edukacja ekologiczna:

- zajęcia terenowe i laboratoryjne,
- edukacyjne spływy kajakowe,
- prelekcje, prezentacje i zajęcia dydaktyczne,
- programy edukacyjne,
- imprezy dydaktyczne,
- współpraca ze szkołami - warsztaty i seminaria dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

 

Na turystów czekają tu ekspozycje przyrodnicze, wieże widokowe, dwie piesze ścieżki edukacyjne Kładka wśród bagien i Park przydworski w Kurowie.

 

Siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego mieści się w zabytkowym XIX w. dworze w Kurowie, w otoczeniu urokliwego parku wiejskiego z licznymi pomnikami przyrody i alejami zabytkowymi. W dworku zwiedzającym udostępniono ekspozycję przyrodniczą mającą na celu zaprezentowanie ciekawych zjawisk przyrody i kultury nadnarwiańskiej. Jest ona podzielona na trzy części: dolina rzeki, żeremie bobrowe i rybołówstwo. Mają tu miejsce także wystawy czasowe, obecnie są to ekspozycje "Narwiańskie wierzby" i "Po co nam pomniki przyrody?".

 

 


Na przystani znajduje się wypożyczalnia kajaków, dzięki czemu jest możliwość organizacji wycieczki trasą "Kajakiem wokół Kurowa". Mieszkańcy Kurowa i okolicznych wsi oferują przejażdżki tradycyjnymi łódkami pychówkami.

Jest tu ponadto ogrodzone miejsce do biwakowania, wyposażone w wiatę i miejsce na ognisko.

 


Przy siedzibie Parku wyznaczono dwie ścieżki przyrodnicze:


"Kładka wśród bagien" – zbiorowiska roślinne Narwiańskiego Parku Narodowego oraz związane z nimi gatunki roślin i zwierząt. Na trasie znajduje się kilkanaście tablic prezentujących następujące ekosystemy: rzeka, trzcinowisko, turzycowisko, wilgotna łąka i zarośla wierzbowe.


"Park przydworski w Kurowie" – 8 tablic informacyjnych: Historia dworu w Kurowie, Zwiastuny wiosny, Gniazdo wędrowca, Życie pszczół, Tradycyjny sad owocowy, Drzewa i krzewy, Skrzydlaci mieszkańcy, Klejnoty NPN.


W dworze można zakupić bilety i karty wstępu do Parku, uzyskać informacje oraz nabyć wydawnictwa o Parku.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.

Soboty, niedziele i święta 9.00 – 19.00.

Więcej - http://www.npn.pl/index.php?id=54&lang=pl