ZIELONE WROTA

Finansowanie edukacji ekonomiczno-ekologicznej

W przypadku ubiegania się o środki ze źródeł pozabudżetowych wszystkie grupy potencjalnych beneficjentów – organizatorów edukacji ekonomiczno-ekologicznej mają jednakowe szanse.


Edukację ekonomiczno-ekologiczną w Polsce realizują różne grupy podmiotów, jednak największą rolę odgrywa kształcenie na poziomie wyższym oraz projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe.
Szkoły wyższe realizują swój zasadniczy zakres zadań bazując na środkach budżetowych na dydaktykę.
W przypadku ubiegania się o środki z innych źródeł wszystkie grupy potencjalnych beneficjentów – organizatorów edukacji ekonomiczno-ekologicznej mają jednakowe szanse.

Z wybranymi źródłami finansowania projektów z zakresu edukacji ekonomiczno-ekologicznej, dostępnymi obecnie zarówno dla szkół wyższych jak i innych grup beneficjentów, w tym organizacji pozarządowych zapoznać się można w poniższej prezentacji.

 

finansowanie edukacji - pobierz prezentację

 

Scharakteryzowano w niej programy służące realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, a także Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy.