EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Ośrodki edukacji ekologicznej

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich –) dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.


Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe.


Muzeum zaprasza:
w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 31 sierpnia):
od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 17.30,
w soboty i niedziele od 9.30 do 15.30,
w sezonie jesienno-zimowym (od 1 września do 30 kwietnia):
od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30,
w soboty i niedziele: od 9.30 do 15.30.
W poniedziałki nieczynne dla zwiedzających.

 

Muzeum oferuje:
zwiedzanie wystaw z przewodnikiem – indywidualnie lub grupowe,
specjalne zajęcia oświatowe (m.in. lekcje muzealne, zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i historycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, spotkania dla osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym),
korzystanie z biblioteki muzealnej (wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, a także o tematyce historycznej: ziemiaństwo łomżyńskie, Lutosławscy, Roman Dmowski),
Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – odbywający się tu co roku w pierwszej połowie lipca,
plenerowe spotkania przy ognisku,
możliwość zakupu pamiątek i publikacji związanych z Muzeum oraz przyrodą i historią regionu – w sklepiku funkcjonującym przy Muzeum.

 

Kontakt:

Muzeum Przyrody w Drozdowie

 ul. Główna 38

tel./fax (0-86) 219-20-81
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"