PRZYRODA -> Gatunki chronione

Grzyby i porosty chronione województwa podlaskiego

Wykaz gatunków dziko występuj±cych grzybów i porostów na terenie województwa podlaskiego objętych ochron±.


 

 

 

Gatunki dziko występuj±cych grzybów na terenie województwa podlaskiego objętych ochron± ¶cisł±:


Ozorek dębowy Fistulina hepatica

Pniarek różowy Fomitopis rosea

Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea

Smardz jadalny Morchella esculenta

Smardz stożkowaty Morchella conica

Soplówka (wszystkie gatunki) Hericium sp.

Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa

Szyszkowiec łuskowaty Strobeliomyces floccopus

Żagiew okółkowa Polyporus umbellatus


Gatunki porostów objętych ochron± ¶cisł±:


Biedronecznik Punctelia subrudeta

Brodaczka kępkowa Usnea hirta

Brodaczka grabowa Usnea carpinea

Brodaczka kaukaska Usnea caucasica

Brodaczka rogowata Usnea ceratina  

Brodaczka nadobna Usnea florida

Brodaczka rozpierzchła Usnea fulvoreagens

Brodaczka łysiej±ca Usnea glabrata

Brodaczka szczelinowata Usnea glabrescens

Brodaczka Usnea laricina

Brodaczka wyprostowana Usnea prostrata

Brodaczka Usnea subfloridana

Brodaczka Wasmutha Usnea wasmuthii

Brodaczka zwyczajna Usnea filipendula

Chobotek alpejski Cladonia stellaris

Chró¶cik karłowaty Stereocaulon condensatum

Chró¶cik inkrustowany Stereocaulon incrustatum

Chró¶cik pasterski Stereocaulon paschale

Chró¶cik orzęsiony Stereocaulon tomentosum

Czasznik modrozielony Icmadophila ericetorum

Granicznik Lobaria laetevirens

Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria

Karlinka brodawkowata Pycnothelia papillaria

Kruszownica Umbilicaria deusta

Kruszownica Umbilicaria polyphylla

M±kla odmienna Evernia mesomorpha

M±kla rozłożysta Evernia divaricata

M±klik otrębiasty Pseudevernia furfuracea

Nibypłucnik w±tpliwy Cetrelia olivetorum

Obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris

Odnożyca m±czysta Ramalina farinacea

Odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata

Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea

Odnożyca tępa Ramalina obtusata

Odnożyca opylona Ramalina pollinaria

Odnożyca włosowata Ramalina thrausta

Pawężnica jabłkowata Peltigera malacea

Pawężnica palczasta Peltigera polydactyla

Pawężnica łuseczkowata Peltigera praetextata

Pawężnica rudawa Peltigera rufescens

Pawężnica drobna Peltigera spuria

Pawężnica psia Peltigera canina

Płaskotka reglowa Parmeliopsis hyperopta

Płaskotka rozlana Parmeliopsis ambigua

Płucnica płotowa Cetraria sepincola
Płucnica zielonawa Cetraria chlorophylla

Płucnik modry Platismatia glauca

Popielak pylasty Imshaugia aleurites

Popielak pylasty Imshaugia aleurites

Przylepka Melanelia acetabulum

Przylepka wytworna Melanelia elegantula
Przylepka szorstka Melanelia exasperata

Przylepka Melanelia glabratula

Przylepka olivkowa Melanelia olivacea

Przylepka sorediowa Melanelia sorediata

Przylepka brodawkowata Melanelia subargentifera

Przylepka złotawa Melanelia subaurifera

Przylepka łuseczkowata Melenelia exasperatula

Przystrumyczek pustułkowy Hypotrachyna revoluta

Puchlina z±bkowana Thelotrema lepadinum

Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa

Tapetka pokrzywiona Arctoparmelia incurva

Tarczownica skalna Parmelia saxatilis

Tarczynka dziurkowana Menegazzia terebrata

Tarczynka przygraniczna Lobaria scrobiculata

Wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum

Włostka Bryonia fuscescens

Złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris

Złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri

Żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata

Żełuczka Mougeota Xanthoparmelia mougeotii

Żełuczka zmienna Xanthoparmelia somloensis

 

 

Gatunki porostów objętych ochron± czę¶ciow± w województwie podlaskim:

 

Chrobotek le¶ny Cladonia arbuscula
Chrobotek łagodny Cladonia mitis
Chrobotek najeżony Cladonia portentosa
Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina
Chrobotek smukły Cladonia ciliata
M±kla tarniowa Evernia prunastri
Płucnica darenkowa Cetraria muricata
Płucnica islandzka Cetraria islandica
Płucnica kędzierzawa Cetraria ericetorum
Płucnica kolczasta Cetraria aculeata

 

 

Gatunki porostów wymagaj±ce ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk w województwie podlaskim:


 

Brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana - w promieniu 50 m od granic stanowiska
Brodaczka kępkowa Usnea hirta - w promieniu 50 m od granic stanowiska
Brodaczka zwyczajna Usnea filipendula - w promieniu 50 m od granic stanowiska

 

Więcej o ochronie gatunkowej grzybów i porostów w dziale 'Ochrona ¶rodowiska'

 
Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"