OCHRONA ŚRODOWISKA -> Stan środowiska

Raporty o stanie środowiska województwa podlaskiego

Prowadzenie badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu należy do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


WIOŚ corocznie opracowuje raporty o stanie środowiska, które są dostępne na stronach internetowych www.wios.bialystok.plZielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"