ZIELONE WROTA

Województwo Podlaskie   Portal "Zielone Wrota" prezentuje informacje przyrodniczo-turystyczne z terenu województwa podlaskiego. Zdajemy sobie sprawę że nie jest to teren jednorodny, że województwo podlaskie a Podlasie to dwa różne pojęcia i nie można ich stosować zamiennie. Dlatego też staraliśmy się podkreślać odrębność kulturową i historyczną oraz zróżnicowanie krajobrazowe regionów wchodzących wskład obecnego województwa podlaskiego.

   W dziale PRZYRODA znajdziemy informacje o obszarach chronionych oraz florze i faunie, dział OCHRONA ŚRODOWISKA prezentuje stan środowiska, prawodawstwo ekologiczne, kompetencje urzędów oraz władz rządowych i samorządowych, a także praktyczne rozwiązania techniczne związane z ochroną środowiska w domu i przedsiębiorstwie.

   Dział REGION przedstawia charakterystykę poszczególnych regionów tworzących obecne województwo podlaskie, opisy "Małych Ojczyzn" przygotowane przez szkoły, regionalną kuchnię i ekologiczne produkty żywnościowe.

   Dział TURYSTYKA poprowadzi nas szlakami turystycznymi do ciekawych miejsc gdzie można skosztować regionalnych specjałów, kupić od lokalnego twórcy niepowtarzalną pamiątkę, wypocząć, wynająć sprzęt i przenocować.

   EDUKACJA EKOLOGICZNA to dział poświęcony ofercie Ośrodków Edukacji Ekologicznej, programom i projektom oraz wydawnictwom.

   W dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE można zapoznać się z działalnością osób których głównym celem działania nie są pieniądze, ludzi gotowych poświecić swój wolny czas dla ochrony przyrody i czystego środowiska.

AKTUALNOŚCI Z PARKÓW