ZIELONE WROTA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje ekologiczne działają w Polsce od ponad wieku. Najstarsze i największe - Liga Ochrony Przyrody czy Polski Klub Ekologiczny są znane chyba wszystkim. Członków i sympatyków organizacji ekologicznych czy po prostu osoby którym nieobojętny jest stan środowiska w którym żyjemy potocznie nazywa się "ekologami" - które to określenie ostatnio nabrało niestety znaczenia pejoratywnego, a to za sprawą mediów przedstawiających "ekologów" jako osoby przeciwne rozwojowi regionu i ignorantów stawiających wyżej ochronę przyrody niż życie ludzkie. Wizerunku tego nie poprawiają rozgłaszane w mediach i forach internetowych plotki krążące o rzekomych łapówkach przyjmowanych przez "ekologów" za wycofanie protestów i blokad inwestycji. Tyle że żaden z "ekologów" nigdy nie negował nadrzędnej wartości życia ludzkiego, nie odbył się też żaden proces przeciwko przyjętej łapówce, o których tak wiele się słyszy w środowiskach bynajmniej dalekich od ekologii. Korupcja jest przestępstwem, jeśli ktoś ma na nią dowody - powinien jak najszybciej zgłosić je na policję, zamiast rozpowszechniać krzywdzące plotki. Całemu środowisku "ekologów", dla medialnej sensacji, przypięto gębę na którą sobie niczym nie zasłużyło. Media nie są zainteresowane informowaniem o konstruktywnych działaniach "ekologów", o prowadzonych przez organizacje ekologiczne programach edukacyjnych, współpracy międzynarodowej, w końcu o realizowanych przez nie inwestycjach na które zdobywają, zresztą głownie ze środków unijnych, ogromne fundusze które trafiają do podlaskich samorządów. Działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne jest wiele w najróżniejszych dziedzinach - począwszy od prostych akcji porządkowania lasu czy zbierania odpadów realizowanych przez najmłodszych "ekologów" w szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez szkolenia dla nauczycieli czy rolników na temat produkcji zdrowej żywności i zakładania gospodarstw agroturystycznych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i wydawanie publikacji, a skończywszy na specjalistycznym konsultingu i realizacji twardych inwestycji takich jak sortownie odpadów czy mosty nad renaturalizowanymi rzekami. Z biegiem czasu organizacje ekologiczne uległy profesjonalizacji aby sprostać coraz ostrzejszej konkurencji, coraz bardziej skomplikowanym procedurom pozyskiwania i rozliczania środków, coraz ostrzejszym wymogom prawa i kontrolom. Proste akcje sadzenia drzew czy sprzątania są obecnie prowadzone głównie przez uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach ochrony przyrody, którzy może kiedyś zasilą prawdziwe organizacje ekologiczne. Profesjonalne organizacje poszły już o krok dalej realizując przedsięwzięcia o dużo większym znaczeniu dla ochrony środowiska i przyrody niż wyręczanie służb miejskich i gminnych w sprzątaniu terenu za którego czystość te odpowiadają.

Należy jeszcze dodać, że ekologiczne organizacje nie tworzą ideologicznego monolitu, również wśród "ekologów" istnieją różnice zdań, tak jak w każdym innym środowisku myślących ludzi. Tym bardziej, że na środowisko organizacji ekologicznych składa się wiele form prawnych: stowarzyszenia - zarówno osób fizycznych jak i gmin; związki stowarzyszeń - o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; fundacje; a także 2 nowe formy: lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania. To są podstawowe formy organizacji ekologicznych, są jeszcze inne, a mało kto wie, że zaliczają się do nich również Ochotnicze Straże Pożarne w których kompetencjach leży zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, takim jak np. usuwanie skutków skażenia środowiska podczas wypadków drogowych i przemysłowych.

Niniejszy dział prezentuje profile i działania pozarządowych organizacji ekologicznych z terenu województwa podlaskiego. Więcej opisów przedsięwzięć "ekologów" można znaleźć w internetowej bazie danych www.ekoprojekty.infoORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, telef. (085) 655 23 66.


 

Lipsk, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk, tel. (087) 6423033, fax (087) 6423850.


 

Fundacja na Wsi - Europejskie Centrum Promocji Kultury, Sztuki i Ochrony Przyrody Kurpi i Podlasia. Warszawa, ul. Dobra 13/5, 00-384 Warszawa, fax (022) 6254328, e-mail: fundacjanawsi@fundacjanawsi.org, www.fundacjanawsi.org