ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Nadbużańskie Podlasie

Mianem tym określa się tereny położone po obu stronach rzeki Bug, tam, gdzie stykają się granice województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jest to teren niezwykle atrakcyjny widokowo, a słabe zaludnienie regionu powoduje, że turysta wędrujący szlakami wzdłuż Bugu przez długie godziny może nie spotkać nikogo na swojej drodze, a za to rozkoszować się pięknymi krajobrazami i spokojem.


 

Nadbużańskie perełki

Nadbużańskie Podlasie, oprócz swoich niewątpliwych walorów krajobrazowych, jest jednocześnie terenem, na którym odnaleźć można starożytne ślady bytności i działalności człowieka, teren z niegdyś bardzo istotnymi miejscowościami, np. Drohiczynem - jednym z czterech miast koronacyjnych w Polse.