ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Informacja turystyczna

PTTK Oddział w Łomży

ul.Wojska Polskiego 1, 18-400 Łomża tel. /fax.086/ 216-47-18, 216-64-42, www.pttklomza.civ.pl

 

Urząd Gminy Puńsk

Centrum Informacji Turystycznej ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 087 / 516 15 17, e-mail: vabo@wp.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Punkt Informacji Turystycznej, ul.Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn, tel./fax.085/ 655-70-69, e-mai: info.drohiczyn@interia.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Informacja Turystyczna, ul. 1 Maja 77, 17- 240 Czeremcha, tel./fax.085 /685 00 84, e-mail: czeremszyna2@wp.pl

 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Punkt Informacji Turystycznej, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 085 / 730-05-50, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

 

MGOK w Lipsku

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, tel. 087 / 642-35-86, e-mail: mgok@lipsk.pl

 

UM Mielnik Departament Turystyki i Sportu

Punkt it, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel.085 / 657 70 02, e-mail: gmina@mielnik.com.pl

 

Urząd Gminy Wiżajny

Punkt Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1, 16-407 Wiżajny, tel. 087 / 568 80 28, e-mail: wizajny.su@home.pl

 

Urząd Miejski Nowogród

Informacja Turystyczna, ul. Łomżyńska 41, 18 414 Nowogród, tel. 086 / 217 55 20