ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Rękodzieło, twórczość ludowa    Rzeźbiarstwo i wyroby z drewna

Drewno, którego na Podlasiu od zawsze było pod dostatkiem, służyło mieszkańcom od najdawniejszych czasów do wytwarzania narzędzi, sprzętów gospodarstwa domowego, a także rzeźb i przedmiotów służących celom religijnym. Do dziś w kilku miejscach na Podlasiu kultywuje się tradycje ręcznego wyrobu drewnianych łyżek. Region może się poszczycić także dużą liczbą rzeźbiarzy ludowych, przede wszystkim amatorów, którzy tradycję "strugania" w drewnie lub innych materiałach przejęli po swoich przodkach. Świątki, podlaskie zwierzęta lub łyżki czy ogromne warząchwie to idealne pamiątki z Podlasia!


 

Stanisław Lulewicz

Bagny, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 085 712 90 14, figurki, meble ogrodowe, wiatraki

 

Walentyna i Mikołaj Ławreszuk

ul. Nowa 6, 17-200 Hajnówka, (085) 683 30 77, 0605 926 308, www.agrinpol.pl/hajnowka

 

Grażyna i Stanisław Makowscy

18-516 Mały Płock, tel. 086 279 11 07, grabie, ogrodzenia

 

Andrzej Malisz

Mikłasze 17-106 Orla, tel. 085 739 22 53, ramki, kwietniki, ławki i stołki

 

Józef Jerzy Rafałko

Zubole, 19 -104 Trzcianne, tel. 086 219 53 09, ptaki, zwierzęta, kwietniki, półeczki

 

17-230 Białowieża, tel. 085 681 24 16, żubry, jelenie, kwiaty, postacie, świątki, deski, miski, łyżki, pojemniki, kubki, dzbanuszki


 

Mirosław Szlachciuk

Pogorzelce, 17-230 Białowieża, tel. 085 681 27 93, żubry, jelenie, deski, nożyki do masła, łyżki, cebrzyki, kubki, kopania

 

Jan Utko

Cieliczanka,16-030 Supraśl, tel. 085 718 30 11, ławki, stoły, krzesła, stojaki pod kwiaty, lampy, karmniki

 

Czarna Wieś Kościelna, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 085 71091 41, świątki, płaskorzeźby, głowy, postacie, szopki