ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Rękodzieło, twórczość ludowa    Rzeźbiarstwo i wyroby z drewna

Antoni Kurzyn

Krzywe, 16-400 Suwałki, tel. 087 563 09 40

 

Andrzej Klejzerowicz

ul. Pińczowska 1, 18-230 Ciechanowiec, świątki, ligawki

 

Tomasz Leszczyński

Hajnówka, ul. Piłsudskiego 22/2, tel. 604 195 912 , rzeźbiarstwo, galanteria drewniana

 

Stanisław Lulewicz

Bagny, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 085 712 90 14, figurki, meble ogrodowe, wiatraki

 

Marian Łapiński

Gąsówka Skwarki, 18-103 Płonka Kościelna, tel. 085 714 14 45, świątki, zwierzęta

 

Walentyna i Mikołaj Ławreszuk

ul. Nowa 6, 17-200 Hajnówka, (085) 683 30 77, 0605 926 308, www.agrinpol.pl/hajnowka

 

Mirosław Łukasiewicz

Hajnówka, ul. Lipowa 67/4, tel. 684 33 75, rzeźbiarstwo w drewnie (galanteria drewniana na zamówienie, kubeczki, koszyczki, żubry)

 

Grażyna i Stanisław Makowscy

18-516 Mały Płock, tel. 086 279 11 07, grabie, ogrodzenia

 

Andrzej Malisz

Mikłasze 17-106 Orla, tel. 085 739 22 53, ramki, kwietniki, ławki i stołki

 

Tadeusz Małyszko

Nowokolno, 16-130 Janów, tel. 085 721 61 59, wózki drewniane, taczki drewniane, koła do wozów