ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Rękodzieło, twórczość ludowa    Rzeźbiarstwo i wyroby z drewna

Jan Sacharczuk

Pogorzelce, 17-230 Białowieża, tel. 085 681 26 82, deski, cebrzyki, łyżki, nożyki do masła, filtry do kawy

 

17-230 Białowieża, tel. 085 681 24 16, żubry, jelenie, kwiaty, postacie, świątki, deski, miski, łyżki, pojemniki, kubki, dzbanuszki


 

Piotr Szałkowski

16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 22, tel. 085 711 53 32, rzeźby ludowe o tematyce religijnej, biblijnej, o tematyce wiejskiej (postaci mieszańców wsi, często przy tradycyjnych zajęciach wiejskich) i przyrodniczej ( ptaki)

 

Bogdan Szergut

16-113 Szudziałowo, tel. 085 722 14 56, płaskorzeźba przyrodnicza

 

Mirosław Szlachciuk

Pogorzelce, 17-230 Białowieża, tel. 085 681 27 93, żubry, jelenie, deski, nożyki do masła, łyżki, cebrzyki, kubki, kopania

 

Roman Sztukowski

16-315 Lipsk , tel. 087 642 38 59, płaskorzeźby, toczone naczynia

 

Michał Tarasiewicz

Hajnówka, ul. Sosnowa 31, tel. 683 41 66, brzozowe kubeczki, tacki, świeczniki

 

Marek Święcicki

Łapczyn, 16-135 Bombla, tel. 085 710 90 01, łyżki, łopatki, widelce, łyżeczki, chochle, deski do krojenia

 

Stanisław Wieliczko

Sieruciowce 24, 16-205 Nowy Dwór, rzeźby, płaskorzeźby, świeczniki, koszyczki

 

Czarna Wieś Kościelna, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 085 71091 41, świątki, płaskorzeźby, głowy, postacie, szopki