ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Rękodzieło, twórczość ludowa    Rzeźbiarstwo i wyroby z drewna

Marian Łapiński

Gąsówka Skwarki, 18-103 Płonka Kościelna, tel. 085 714 14 45, świątki, zwierzęta

 

Walentyna i Mikołaj Ławreszuk

ul. Nowa 6, 17-200 Hajnówka, (085) 683 30 77, 0605 926 308, www.agrinpol.pl/hajnowka

 

Józef Nietupski

16-113 Szudziałowo, tel. 085 722 14 07, płaskorzeźba - scenki rodzajowe, postacie świętych, przyroda

 

Józef Jerzy Rafałko

Zubole, 19 -104 Trzcianne, tel. 086 219 53 09, ptaki, zwierzęta, kwietniki, półeczki

 

17-230 Białowieża, tel. 085 681 24 16, żubry, jelenie, kwiaty, postacie, świątki, deski, miski, łyżki, pojemniki, kubki, dzbanuszki


 

Krystyna Szacka

Budno, 16-130 Janów, tel. 085 721 64 62, postacie ludzkie, zwierzęta

 

Piotr Szałkowski

16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 22, tel. 085 711 53 32, rzeźby ludowe o tematyce religijnej, biblijnej, o tematyce wiejskiej (postaci mieszańców wsi, często przy tradycyjnych zajęciach wiejskich) i przyrodniczej ( ptaki)

 

Bogdan Szergut

16-113 Szudziałowo, tel. 085 722 14 56, płaskorzeźba przyrodnicza

 

Mirosław Szlachciuk

Pogorzelce, 17-230 Białowieża, tel. 085 681 27 93, żubry, jelenie, deski, nożyki do masła, łyżki, cebrzyki, kubki, kopania

 

Roman Sztukowski

16-315 Lipsk , tel. 087 642 38 59, płaskorzeźby, toczone naczynia