ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Bargłów Kościelny (pow. augustowski)

Zabytkowy zespół kościoła par. p.w. Podwyższenia Krzyża: kościół, 4 kapliczki, brama główna, brama boczna, plebania, cmentarz par. rzym.-kat. (stary), http://www.barglow.hg.pl/

 

Becejły (pow. sejneński)

Kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1927-1934, murowany, cmentarz par. rzym.-kat., http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/index.php?dzial=suwalsz&m=15

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. W lesie nieopodal miejscowości znajduje się rezerwat Czapliniec Bełda.


 

Jedno z najstarszych miast województwa. Jego czas prosperity przypada na okres rządów królowej Bony. Zabytkowy zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP: kościół drewniany z 1 ćw. XIX w., 2 kaplice, mur.-drewn., poł. XIX, 2 dzwonnice z poł. XIX, ogrodzenie z bramą , k. XIX, plebania, drewn., pocz. XX (odnowiona), cmentarz rzym.-kat., Kaplica Pamięci Narodowej [na cm. rz.kat.], mur., ok. 1846 r., cmentarz wojenny z I wojny światowej


 

Bęćkowo (pow. grajewski)

Zespół dworski, XVII-XVIII: dwór i park, http://www.szlachta.org/beckowo.htm

 

Białaszewo (pow. grajewski)

Kościół i cmentarz rzym.-kat. (nagrobki), http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=59

 

Zabytkowy park dworski z aleją dojazdową z 2 poł. XIX w.. W dworku z XX w. znajduje się Muzeum Kresowego Muzycznego Domu.


 

Białousy (pow. sokólski)

Wiatrak holender z ok. 1880 r.

 

Miejscowość znana przede wszystkim dzięki Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Dziś tętniące życiem centrum turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej. Oprócz walorów przyrodniczych istnieje sporo zabytków materialnych.


 

Stolica województwa, miasto liczące ok. 293 tys. mieszkańców.