ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

'Letnia stolica Polski', uzdrowisko, http://www.augustow.pl/


 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. W lesie nieopodal miejscowości znajduje się rezerwat Czapliniec Bełda.


 

Zabytkowe torowisko kolejki wąskotorowej z lat 1914-1918. W sezonie letnim możliwość przejażdżki kolejką. W mieście także Zalew Czapielówka. W pobliżu liczne rezerwaty przyrody Puszczy Knyszyńskiej, www.czarnabialostocka.pl


 

Wieś gminna znana w ostatnich latach dzięki zespołowi folklorystycznemu 'Czeremszyna'. Zobaczyć można 2 cerkwie prawosławne: zabytkową cerkiew cmentarna p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana, drewn. z 1799 oraz nowoczesną cerkiew p.w. Matki Bożej 'Miłującej', obiekty zabytkowe z XIX i XX wieku: budynki mieszkalne oraz budynek, w której mieściła się Przychodnia Kolejowa PKP w Czeremsze, www.czeremcha.com.pl


 

Aleja kasztanowo-wiązowa z XIX w., rezerwat przyrody 'Uroczysko Dzierzbia", http://www.stawiski.pl/index.php?wiad=104


 

Dawniej jedno z centrów kultury staroobrzędowców na Podlasiu. Zabytkowa drewniana molenna, cmentarz, pomnik pomordowanych


 

Zabytkowy zespół dworski z około 1880 r. obejmujący dwór i parki


 

Arboretum im. Powstańców Styczniowych 1863 r., popularne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców Białegostoku i okolic. Na 26 ha spotkać można większość typów siedliskowych lasu charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej, ale także, na nieleśnych fragmentach Arboretum, kolekcje roślin obcego pochodzenia oraz roślin ozdobnych. Arboretum położone jest na ważnym historycznie miejscu - tutaj bowiem toczyły się walki powstańcze w 1863 r., tutaj także wieszano powstańców, między innymi na pomnikowych dębach znajdujących się w Arboretum. Obok nich wznoszą się krzyże upamiętniające te wydarzenia, a także pomnik poświęcony powstańcom, a wystawiony przez leśników w 20-leciu międzywojennym.